Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 233
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0245
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
233

Kampen.

Heden zijn de steigerwerken verwijderd voor den te Kampen
gerestaureerden hoofdgevel van het voormalige raadhuis. De daktraeeering
werd weer scherp van lijnen; de baldakijns (boven de 6 beelden) waar-
van nog slechts enkele sporen het vroeger bestaan aanwezen, zijn evenals
de kruisvensters opnieuw aangebracht. De 18e eeuwsche trap, die het
geheel zoo schaadde en ontsierde, is verwijderd. (Vad.)

VEILINGEN.

In de groote zaal van het Casino te 's Hertogenbosch en in een
tijdelijk aangebouwde loods waren de voorwerpen tentoongesteld die
de bestanddeelen der tweede veiling van den Bogaerde (19 Juni en de
volgende dagen) zullen uitmaken.

Er zijn Uvee prachtcatalogi van uitgegeven. Het mag gezegd
worden, dat deze boeken, flinke quarto deelen, zich kunnen laten kijken.
De lichtdrukken geven uitnemend den indruk der kunstvoo, >vetpen weder.

Het zwaartepunt der verzameling ligt in de antiquiteiten, meer
dan in de schilderijen, zoowel quantitatief als qualitief. Van de schilderijen
krijgt men over het algemeen den indiuk, dat de verzamelaar geen
recht vertrouwen had «in zijn kunstkennis en wellicht ook zijn smaak en
dat hij daarom het liefst portretten kocht van personen, die door hun
historische bekendheid, hun uitwendig voorkomen ot door een elegant
of curieus kostuum de aandacht trokken. Zoo vindt men hier niet on-
verdienstelijke portretten van Maurits, Willem III en Willem IV, van
Corneüs Tromp, Gustaaf Adolf, deze beide laatste in verscheiden exem-
plaren. Andere minder bekende personen zijn Jacob Visser, «caphein
van een compagnie mariniers of zeesoldaeten, edelmoedig voor 't Vader-
land gesneuvelt by Woerden op den 12 van Wijnmaent 16721c, zooals
het opschrift luidt (No. 24 door 1). v. Hagen geschilderd) en ook
Petrus Veehlant, een aanvoerder der watergeuzen <Obiit in armis pro
patria-s:, in 1573 te Schagen begraven. Voorts leden van de familie
van Hogendorp, Storm van 's Gravenzande, van Amstel van Mijnden
en anderen.

Als schilderwerk zijn onder de portretten ook eenige niet onver-
dienstelijke stukken. Zoo bijvoorbeeld het krachtige mansportret op naam
van Aelbei t Cuyp (No. 9), eenige bijzonder goed geslaagde Jacob Delff's,
loading ...