Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 92
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0102
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
92

6200 Mrk. (Helbing); Nr. óo. Jaeob van Ruisdael, eiken aan de
Zuiderzee, een vroeg werk van 16+7, 17.600 Mrk. (P. & D. Colnaghi,
Londen); Nr. 61. ingang van het dorp, 8100 Mrk. (Kleinberger, Parijs);
Nr. 62. oude copie naar een stuk in het museum te AVeimar 5300 Mrk.
(Schoeller); Nr. 63. Salomon van Ruijsdael, winterlandschap met prach-
tige bewolkte avondlucht, zijn fraaiste werk in dit genre, waaraan wij
gaarne een plaatsje in het Haarlemsch Museum gegund hadden 10.150 M.
(Huldschinsky, Berlijn) No. 64 Cornelis van der Schalcke, landschap
bij maneschijn, een rariteit 2300 M. (Volckhardt); No. 65, Godfried
Schalcken, herder en herderin 3410 M., No. 66 Adr. v. Staelbemt, Dorp
met een overtoom 3100 M. (J. O. Gottschald, Leipzig), Nr. 67. Jan Steen,
«Wein, Weib und Tabak«, fijn van expressie, 18.000 Mrk., (Helbing)
Nr. 68, Dirk Stoop, ruitergevecht, een zijner beste werken, in 1894 te
Utrecht tentoongesteld 5000 Mrk. (J. O. Gottschald, Leipzig); Nr. 69,
David Teniers, Stilleven in een keuken, 10.800 Mrk., (Dr. von Ritter,
München); Nr. 70, Dom. van Tol, vrouw bij den dokter, 2900 Mrk.
(Sedelmeyer, Parijs); Nr. 75, Adr. van de Velde, de veerpont, zijn
vroegste werk, gedateerd 1656, toen hij 20 jaar oud was, 7020 Mrk.
(Museum te Straatsburg); Nr. 77, Adr. v. d. Yenne, .Vanbidding der
Wijzen uit het Oosten, 1250 Mrk., Nr. 78, Kermis op het Buitenhof,
520 Mrk., beiden in het grauw; Nr. 81, Roelof van Vries, boerenwoning
tusschen boomen, 700 Mrk. (Pinacotheek, München); Nr. 85, Ph. Wou-
werman, schimmel bij den hoefsmid, fraai werk uit den vroegen tijd,
haast zoo krachtig als het schimmeltje van Messchaert van Vollenhoven,
19000 Mrk., (Helbing; opgehouden?) Nr. 87 en 88 Jan Wijnants, duin-
landschappen 2400 en 3650 Mrk.

De geheele opbrengst der schilderijen was omstreeks 700.000 Mrk.
Voor Nederlandsche rekening werd niets van beteekenis gekocht.

C. H. d. G.

De veilingen Rieke (31 October — 1 November) en Wurfbain
(20 November — 22 November).

In het Amsterdamsch Jaarboekje voor 1889 komt van de hand
van den heer R.. \Y. P. de Vries een bijdrage voor over de Amster-
damsche atlassen, waarin deze bij uitstek hieromtrent bevoegde kunst-
handelaar-verzamelaar opsomt welke belangrijke Amsterdamsche atlassen
er bestaan hebben en toen nog bestonden. Het getal van deze laatste
was niet bijster groot; behalve vier openbare, noemde hij maar 13 in
particulier bezit. Wel merkwaardig is het, dat van die 13 er thans
nagenoeg tezelfder tijd drie geveild zijn, n.1. de door hem als de aller-
belangrijkste in de eerste plaats genoemde atlas-Wurfbain, en de twee
collecties Kieke, sedert vereenigd.
loading ...