Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 192
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0203
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
192

Ten slotte acht het bestuur zich verplicht een woord van dank
te betuigen aan het gemeentebestuur van Dordrecht, dat ter gelegenheid
van deze vergadering eene tentoonstelling organiseerde van historie- en
topografische prenten, betrekking hebbende op het roemrijk verleden
van deze stad. Het bestuur waardeert ten zeerste deze welwillende
beschikking, waardoor de waarde van het bezoek van deze voor belang-
stellenden in oudheid en kunst toch reeds zoo belangrijke stad,
nog te meer wordt verhoogd, nu wij ook in de gelegenheid worden
gesteld met deze belangrijke tentoonstelling kennis te maken.

Een woord van dank ook aan den Heer Hidde Nijland, die
zijne verzamelingen ter bezichtiging stelde en aan Mr. S. van Gijn, die
de tentoonstelling verrijkte door eenc ruime keuze uit zijne bekende
prentverzameling, aan de commissie van voorbereiding van deze verga-
dering, aan hen, die zich bereid verklaard hebben bij den rondgang
door de stad als leidsman te dienen en aan de besturen der musea,
die welwillend voor de bezoekers van de vergadering den toegang tot
hun schatten open stelden.

Namens het bestuur van den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond,

j. C. overvoorde,

Secretaris.

Tot den Bond zijn toegetreden:
Dr. A. Bredius, directeur van het Mauritshuis te 's Gravenhage.
F. G. Waller, onderdirecteur van het Mauritshuis te 's Gravenhage.

Een viertal punten van algemeen
Oudheidkundig belang.l)

Na de pauze brengt de heer Hofstede de Groot eenige punten
ter sprake, die z. i. een geschikt veld van werkzaamheid voor den

1) Door de welwillendheid van Dr. c". Hofstede de Groot, zijn wij in staat, hieronder
een nauwkeurig overzicht van het door hem op de algemeene vergadering gesprokene te geven
volgens de aanteekeningen van den spreker.
loading ...