Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 170
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0181
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
170

Verslagen van Vereenigingen.

Vereeniging Fléhité te Amersfoort.

Verslag over het jaar 1899.

Het jaar 1899 was voor de vereeniging Fléhité te Amersfoort
van vrij groot belang, want op 1 Mei werd het verbouwde museum
weder geopend.

Een beknopte beschrijving van het gebouw, zooals het thans
ingericht is, is in het verslag opgenomen, en deelen wij eenigzins
verkort mede.

Het gebouw aan den Singelkant binnentredende, komt men in
eene kleine vestibule, die links toegang geeft tot een groot vertrek,
waarin langs de wanden de kaarten met een gedeelte der origineele
koperen platen zijn tentoongesteld, die betrekking hebben op de Gouwe,
terwijl in de vitrines en kast de voorwerpen afkomstig van de oudste
bewoners, urnen etc. zijn geborgen; eveneens bevindt zich daar alles,
wat op den bodem van de Gouwe betrekking heeft. Door eene grootere
overkluisde vestibule, waarin langs de wanden de verschillende gevel-
steenen op eene verhoogde lijst zijn aangebracht, komt men rechts in
een eveneens overkluisd vertrek, waar de grafzerken, fragmenten van
gebouwen, schoorsteensteenen etc. zijn opgesteld; links in de 17° eeuwsche
verwulfde keuken waarvan de wanden met een groot aantal tegels zijn
bekleed.

De drie laatstgenoemde vertrekken zijn nog van het oude
gebouw in wezen gebleven.

Na de trap in de vestibule te zijn opgegaan bevindt men zich
in een langwerpig portaal, waar eenige schilderijen van oude meesters
zich bevinden. Dit portaal voert naar drie vertrekken. De eerste der
drie rijk betimmerde deuren binnengaande, komt men in de Bestuurs-
kamer met haar statige i7e eeuwsche schouw met tegelbekleeding.
Verschillende regentenborden in kunstig gesneden lijsten bevinden zich
langs de wanden, waar tevens een op perkament geteekende geslachts-
boom van Keizer Karei V, omstreeks 1534 vervaardigd, de aandacht
vraagt. Een koperen kaarsenkroon met 12 blakers, geeft aan het geheel
iets gezelligs.

Het tweede vertrek bevat de verzameling prenten, gedenkpen-
ningen etc, betrekking hebbende op den Lands-Advokaat Johan van
Oldenbameveldt, benevens de bibliotheek.

Het derde vertrek, de groote zaal, bevat te veel om alles in dit
loading ...