Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 143
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0154
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ie Jaargang. No. 5.

BULLETIN

uitgegeven door den

Nederlandschen Oudheidkundigen Bond.

Mei 1900.

Het Bulletin van den Ned. Oudh. Bond verschijnt op onbepaalde tijden,
in nummers van één tot drie vel. Zes nummers vormen een deel.
De prijs per deel bedraagt ƒ2.50

De leden van den Bond en de correspondenten ontvangen het Bulletin
kosteloos.

Uitgever: Johannes Muller, Amsterdam.

Stukken voor de redactie te zenden aan: E. W. Moes, van Eeghenlaan 17,
Amsterdam, Mr. J. C. Overvoorde, Dordrecht, of A. Pit, Ruysdaelkade 39,
Amsterdam.

Officieëele Mededeelingen.

Algemeene Vergadering.

De algemeene leden-vergadering zal gehouden worden Maandag den
25stenJuni 1900, te n uur in Café Central, Scheffersplein te Dordrecht.
Op deze vergadering zal verslag uitgebracht worden over het afgeloopen
jaar en gelegenheid gegeven worden tot bijdragen of besprekingen in
het belang van den Bond of over oudheidkundige onderwerpen.

Daarna zal een nader door het bestuur uit te noodigen spreker
een onderwerp inleiden van algemeen oudheidkundig belang of eene
toelichting geven op de later te bezichtigen oudheden. Tegen half een
zal een oogenblik gepauseerd worden voor het lunchen, waartoe ter
plaatse gelegenheid zal bestaan.

Na alloop der vergadering zal een wandeling gemaakt worden
door de stad, onder leiding van eenige deskundigen, die zich hiertoe
loading ...