Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 96
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0106
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
96

Tot assistent bij liet Rijksmuseum van schilderijen te Amsterdam
is met ingang van 15 December benoemd de heer W. J. Steenhoff.

Zoover ik weet, is tot nog toe geen doeltreffend middel bekend
om gepolychromeerde beelden uit de middeleeuwen, wanneer ze later
(zooals gewoonlijk) geheel wit of bruin geverfd zijn, van die hinderlijke
laag te ontdoen zonder tevens de oude polychromie mede weg te
nemen. Mij is echter een persoon bekend die dit geheim bezit. Het is
de heer W. Menkman, Oude gracht 53 te Utrecht. Ik kan hem voor der-
gelijke werkzaamheden met vertrouwen aanbevelen. Voor mij heeft hij
eenig beeldhouwwerk in hout, dat gedeeltelijk verguld was, voortreffe-
lijk gereinigd van de dikke laag verf, waarmede het besmeerd was; het
verguldsel is volkomen intact. En ik zag vroeger van hem eene 14e
eeuwsche houten Madonna, in de vorige eeuw geheel wit geschilderd,
waarop na de reiniging, de geheele oude polychromie weder volkomen
en nagenoeg onbeschadigd zichtbaar was. Ik vermoed, dat men, hem
gebruikende, op tal van beelden de oude kleurversiering nog redden
kan.

_ S. M.

VRAGEN.

Wie kan mij aanwijzen eenige teekening of geteekende kaart
van Joost fansz., wel eens genoemd Bilhamer of Beeldsnijder, en in
1590 te Amsterdam overleden?

Ook zou ik gaarne een exemplaar kennen van twee houtsneden,
die hij uitgegeven moet hebben, n.1. een afbeelding van den houten
kap van den Oudekerkstoren te Amsterdam, uitgegeven omstreeks
1566 in drie bladen, en de kaart van Noord-Holland, in 1575 verschenen.
Ik meen niet een der vele copieën, die naar deze houtsneden gemaakt
zijn, maar de orgineele prenten.

Amsterdam. li. W. Moes.

In den catalogus van de veiling der collectie de Ridder, Kot-
terdam 9 April 1874 kwam voor onder No. 1222 het volgende stel
prenten van Jan van Vianen: La professiön du médecin. In fol. en larg,
4 Feuil.

Wie kan mij zeggen waar zij gebleven zijn?

Amsterdam. . E. W. Moes.

GEDRUKT D. RlilDEL TE DORDRECHT.
loading ...