Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 83
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0091
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
83

afgietsels van de kapiteelen gemaakt, welke zich bevinden in het Rijks-
museum te Amsterdam.

P. Haverkorn van Rijsewijk.

Door de welwillendheid van den heer P. Haverkorn van Rijsewijk
zijn wij in staat aan onze lezers eene kleine serie afbeeldingen van
Hollandsche beeldhouwkunst aan te bieden, welke ZEd. vroeger deed
vervaardigen voor een uitgebreid werk, hetwelk niet werd voltooid, daal-
de schrijver na zijne benoeming tot directeur van het museum Boymans
door zijne betrekking en de studie van de schilderkunst te veel werd
in beslag genomen. Ten zeerste verheugen wij ons in het belangrijk
■aanbod, te meer daar dit gepaard ging met de toezegging van korte
toelichtingen bij de platen uit de rijke schat van aanteekeningen van
den heer Haverkorn van Rijsewijk.

Red.

Het ..Olde Rechthuis" te Groningen.

Eene der beste en meest dankbare restauraties van oude gebouwen
in den laatsten tijd is zeker wel die van het oude Rechthuis te Gronin-
gen. Gelegen aan het ruime marktplein, aan den voet van den prachtigen
gothieken St. Maartenstoren, is dit gebouwtje van een onoogelijke
grauwe en misvormde steenmassa teruggebracht tot de sierlijke vormen
van het oorspronkelijke huis van 1509.

Het gebouw heeft bij zijne stichting den geringen omvang gehad,
welken het thans bij de restauratie heeft teruggekregen. Evenwel dien
oorspronkelijk slanken vorm heeft het niet lang bezeten. In de ióe eeuw
(het juiste jaartal is nog niet gevonden) werd aan de noordzijde een
gedeelte aangeplakt met ramen en raampjes in den voorgevel, niet
passende bij de vier breede ramen van het oorspronkelijk gedeelte.
Duidelijk was die toevoeging zichtbaar, toen de gevel van de portland-
■cementlaag werd ontboot. Het aangevoegde gedeelte was van een kleiner
soort steenen gebouwd, zonder dat deze met het overige gedeelte van
den voorgevel in verband waren gemetseld, zoodat een breede verticale
voeg duidelijk de scheiding van het oorspronkelijke en het toegevoegde
aangaf. Bovendien was de toevoeging uitwendig zichtbaar door den
schoorsteen op het dak, welke tegen den zwaren binnenmuur (den
oorspronkelijk noordelijken buitenmuur) was gemetseld, terwijl het de
.aandacht trok, dat die oude (van dezelfde soort steenen als de voor-
loading ...