Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 130
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0140
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
130

zijn, zou een zeer gedetailleerd onderzoek moeten uitmaken; de aankoopen
gingen bij 30—100 stuks tegelijk en de prijzen waren niet hoog,
daarom werd toegeslagen.

Van het aangekochte zij behalve het reeds vermelde alleen nog
gewezen op eene vrouwenfiguur, gekleed in een tamelijk sluitend lang
(wollen) hemd, vrij goed uitgevoerd doch met onmenschelijk groote
handen en voeten; eene andere vrouwenfiguur met de »pala« op de
borst; mannenhoofden met Drentsen type, met baard en hoed, of door
krassen aangegeven hoofdhaar; keeshonden, waarvan een met drinkbak,
de groote langharige hond; schapen; eene soort kandelaar, waaropeen
slang rust, en eene soort sarkophagen.

Assen, Nov. '99. Mr. J. G. Ch. Joosting.

Overgenomen uit «Bijdr. tot de kennis v. d. prov. Groningen
en omgel. streken«, dl. I 2e stuk, Groningen 1900.

Museum Oud-Dordrecht.

Gedurende de maand Januari werd in het museum Oud-Dordrecht
eene belangrijke tentoonstelling gehouden van Hindeloper meubelen en
kleedingstukken uit de collectie van den heer Hidde Nijland.

Op artistieke wijze had men zeer gelukkig partij getrokken van
de ruimte in de groote benedenzaal, waar alle hinderende voorwerpen
Waren verwijderd of gemaskeerd achter spreien en draperiën van Hin-
deloper stoffen. Het kleurrijke Hindeloper goed, waarbij rood, geel en
blauw wel de hoofdzaak vormen, deed aardig tegen het oude hout dei-
zware binten en in het wisselend licht der van twee zijden verlichte hal.

De collectie, waarmede de heer Nijland reeds een interessant
geheel wist te vormen tijdens de Dordtsche tentoonstelling van 1897,
is sinds dien tijd nog belangrijk uitgebreid door aankoopen op de veiling
Sminia van Nauta (1898) en elders. Er waren o. a. drie poppen in
volledig costuum, alcoofschotten, een aantal costuumstukken, meubilair,
waaronder een wieg en 3 sleedjes, een lessenaar, reiskoffers enz., eene
aardige collectie ceramiek, waarbij de kiewietsbordjes en het zeldzame
rouw-aardewerk niet ontbrak, speelgoed, beschilderde pronkborden en
tasschen, sitsen voor boeken, kinderprenten enz.

In Februari zal in het museum eene tentoonstelling gehouden
worden van photographiën naar oude Indische bouwwerken uit de
collectie van het museum van Nijverheid te Haarlem.

Voor het museum Oud-Dordrecht werd aangekocht een fraaie
zilveren avondmaalschotel afkomstig van de Ned: Hervormde Kerk
loading ...