Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 19
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0027
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
19

met 15 uitstekend geslaagde photogravures van Emrik en Binger. Bij
de verschillende nummers zijn de namen der zwaardvegers en de
merken vermeld, waardoor deze catalogus blijvende waarde verkreeg,
de beschrijving zelf doet den kundigen samensteller alle eer aan.

Wij hopen later op deze belangrijke veiling terug te komen.

O.

Korte Mededeelino-en.

Te Dordrecht werd 12 Mei 1.1. een beschilderd behang verkocht
van de hand van Aert Schouman, met verschillende tafreelen uit
II Pastor fide van B. Guarini. Kooper werd de firma Gebr. Ham-
burger te Amsterdam voor f 1310. Het plijt zeker niet voor den
kunstzin van den kooper van het huis, dat hij voor dit betrekkelijk
gering bedrag de goed geconserveerde zaal geheel laat onttakelen. De
beschildering is wel niet van het allereerste, doch is in goeden staat
en maakte met de omgeving een zeer goed geheel. Van de beschildering
en de deels nog aanwezige fraaie betimmering zijn tijdig fotografieën
genomen.

Reeds hebben de dagbladen herhaaldelijk het een en ander
bericht over de »Geschiedkundige Tentoonstelling van het Nederlandsche
Zeewezens die gedurende de maanden Juli en Augustus 1900 te
's Gravenhage gehouden zal worden en waarvoor Hare Majesteit de
Koningin de Gothische Zaal en de Balzaal van het Paleis op den
Kneuterdijk beschikbaar gesteld heeft.

Zoowel het echt nationale van deze onderneming als het feit,
dat onze Koningin in Haar huis de voorwerpen bijeen wenschte te
zien, die zullen spreken van wat Nederland op maritiem gebied beteekend
heeft, zullen voor beheerders van musea een aansporing zijn, om
bijeen te zoeken wat uit hunne verzamelingen ingezonden zou kunnen
worden.

Daarom is het wenschelijk er op te wijzen, dat het doel van
de tentoonstelling zal zijn, een zoo volledig mogelijk beeld te geven
van wat vóór het jaar 1795 door Nederland op maritiem gebied is
loading ...