Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 65
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0073
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
65

30. Horatius Cocles(?) Lood, eerste helft XVIIe eeuw.

Een figuur te paard, vóór een afgebroken brug welke naar de
poort van een stad geleidt, inrijdende op eenige krijgslieden te voet
die zich met schild en zwaard verdedigen. Boomen rechts, een stad
met landschap en riviergezicht op den achtergrond. Rond, middellijn
o.i52 M. (Zie No. 27.)

31. Godenmaaltijd. Lood, 2e helft XVIe eeuw.

Op den voorgrond, links en in het midden, zich liefkozende paren
naakt, rechts een zich opheffend figuur gesteund op den linkerarm, in
de rechterhand een drinkschaal. Op een tweede plan, rechts een groep
van drie staande naakte figuren, links boomstammen en loof. Op den
achtergrond verschillende goden en godinnen om een tafel, waarboven
een doek is gespannen. Boven vult een zwerm liefdegodjes de compo-
sitie. Rond, middellijn 0.185 M.

In den stijl van Cornelis Cornelisz. van Haarlem.

32—38. De zeven deugden. Lood, omstreeks ióoo.

Zeven langwerpige plaatjes, van boven afgerond, met vrouwen-
figuren, voorstellende de zeven deugden: het Geloof, de Hoop, de
Liefde, de Gerechtigheid, de Voorzichtigheid, de Kracht, de Matigheid.
Hoog 0.155 ML, breed 0.075 M. Vrije interpretatie van de prenten van
Jacob Matham naar teekeningen van Goltzius.(Bartsch,J.Matham 125—131)

39—44. Het kasteel van Antwerpen, door bemiddeling van den
heer van Boursse en den graaf van Liedekercke ingenomen (23 Aug.
1577). Lood, einde i6e eeuw. Zes platen met de volgende voorstellingen :

Eed van getrouwheid, tusschen Liedekercke, Boursse en Rouck.

Verdrijving der vreemde Duitsche krijgslieden (zelfde plaquette
in het Louvre te Parijs.)

Eed van getrouwheid aan de Staten.

Onderhandelingen der overige vreemde soldaten met Liedekercke.
De Hoogduitschers des Prinsen schepen ziende, verschansen zich.
Uittrekken der burgers om het kasteel te slechten.
Rond, middellijn 0.18 M.

De voorstellingen zijn trouw gevolgd naar de serie van prenten
naar M. de Vos, graveur onbekend. (Zie Muller, Nederlandsche Historie
platen I, No. 747.)

A. Pit.

De zilveren Reliekschrijn van Elyas Scerpswert.

In aanvulling van hetgeen er reeds over geschreven is, wensch
ik in eenige technische bijzonderheden te treden betreffende het merk-
waardige voorwerp dat verleden voorjaar, ten behoeve van het Nederlandsch
museum, door de vereeniging Rembrandt werd aangekocht.
loading ...