Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 163
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0174
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
iÓ3

Door koop werd het Penning-Kabinet eigenaar van een uiterst
zeldzamen te Middelburg geslagen Toursche Groot.

Gui van Vlaanderen of Gui de Namur zoon van Gui van Dampierre
liet als heer van Zeeland, te Middelburg munt slaan, en eene der munten
is thans in het Koninklijk Penning-Kabinet opgenomen. Men vindt de
afbeelding en beschrijving er van in de Revue Beige van 1881 p. 262.
De toenmalige eigenaar de heer Van Peteghem wijdde er eene uitgebreide
studie aan, later kwam ze in het bezit van den Vicomte de Jonghe, die
ze aan de Haagsche verzameling afstond.

Het is een stuk van groot geschiedkundig belang, geslagen geheel
gelijk aan dergelijke grooten van Aalst en Namen gemunt door Gui's
broeders Philippe de Thiette en Jan 1.

De tijd van ontstaan is nauwkeurig aan te geven, in 1303 (na
Paschen o. s.) maakte Gui de Namur zich van Middelburg meester en
werd bij het sluiten van een wapenstilstand met Gui d'Avennes, tot heer
van Zeeland erkend, 10 Aug. 1304 o. s. werd hij gevangen genomen
en in het Chatelet te Parijs opgesloten. In dezen tijd is dus dit stuk
geslagen.

Den Haag, Maart 1900. D. C.

Stedelijk Museum te Amsterdam.

Wegens verbouwing is de verzameling schilderijen en familie-
portretten van de heeren Jhr. P. H. Six van Vromade, Prof. Jhr. f.
Six en Jhr. W. Six tijdelijk geplaatst in het Stedelijk Museum van Am-
sterdam. Weldra zal gelegenheid gegeven worden die daar te zien
op de dagen dat het museum geopend is. N. R. Ct.

Museum Kunstliefde te Utrecht.

Het museum Kunstliefde te Utrecht verheugt zich door tusschen-
komst van Dr. Bredius in de aanwinst van een Horatius de Hooch, in
1669 overman van het schilderscollege te Utrecht. Hetzelfde schilderij,
toen eigendom van den heer O. Huldschinsky te Berlijn, werd in 1894
op de tentoonstelling van oude schilderkunst te Utrecht geëxposeerd.
Vóór deze tentoonstelling behoorde Horatius de Hooch tot de geheel
onbekende grootheden.

Het schilderij stelt een zuidelijk landschap voor. Links eene rivier;
rechts bouwvallen van een groot paleis. Op den voorgrond landlieden
loading ...