Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 1
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0009
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ie Jaargang. No. i.

BULLETIN

uitgegeven door den

Nederlandschen Oudheidkundigen Bond.

Juni 1899.

Stukken voor de redactie te zenden aan: E. W. Moes, Alex. Boersstraat 31,
Amsterdam, Mr. T. C. Overvoorde, Dordrecht, of A. Pit, Ruysdaelkade 39,
Amsterdam.

Bij het verschijnen van het eer/ste nummer van het bulletin van
den Nederlandschen Oudheidkundigen: Bond mogen wij niet nalaten
met een kort woord aan te geven Svat het bestuur en de commissie
van redactie zich voorstellen hierin aan de leden te bieden.

Ter voorkoming van te groote verwachtingen zij er terstond
op gewezen, dat het niet in de bedoeling ligt een geregeld verschijnend
tijdschrift in het leven te roepen, waartoe de redactie het leeuwenaan-
deel levert. Onze opvatting is bescheidener, het zal meer een vliegend
blaadje zijn, gewijd aan de belangen van den bond, op ongeregelde
tijden verschijnende en grooter of kleiner van aantal bladzijden, naar-
mate er stof aanwezig is of spoedeischende mededeelingen het uitgeven
van een bulletin wenschelijk maken.

De verschillende nummers zullen doorloopend gepagineerd worden
en steeds in hetzelfde formaat verschijnen, zoodat zij later bijeenge-
bonden kunnen worden.

De redactie stelt zich voor in het bulletin de volgende rubrieken
op te nemen:

1. Officiëele mededeelingen betreffende den bond;

2. Bespreking van algemeene oudheidkundige belangen en het
aankweeken van den zin voor oude kunst en oudheidkunde;

3. Berichten over musea en publieke verzamelingen;
loading ...