Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 18
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0026
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i8

De fraaiste urnen, die ter begraving gediend hebben, zijn twee,
die met urnen van anderen vorm zulk een stel uitmaken. Zij zien er
uit als tamelijk groote trommels met dwars uitstekenden bovenrand,
van boven overdwars voorzien van eene rechthoekige opening, die afge-
sloten wordt door een iets grooteren deksel met twee opstaande oortjes.
In een daarvan bevindt zich nog een klein bekervormig urntje met
dezelfde versieringsfiguur als de groote. Aanwezige resten van verbrande
beenderen wijzen op het gebruik, dat van deze urn is gemaakt.

Assen, 24 Mei '99. J.

Gaarne vestigen wij de aandacht op de zeer belangrijke veiling
van de wapencollectie van het kasteel Heeswijk, welke 3—6 [uli door
de firma Fred. Muller in het Casino, Papenhulststraat te 's Hertogenbosch
zal verkocht worden. De kijkdagen zijn particulier 29, 30 Juni en 2 Juli
en publiek 1 Juli a.s.

De collectie bevat volgens den catalogus 1484 nummers, waar-
onder hoogst zeldzame en belangrijke stukken. Er zijn o. a. 15 volledige
wapenrustingen, waaronder 4 voor ruiter en paard, talrijke helmen,
handschoenen, zwaarden, vecht- en statiedegens in allerlei vorm en
soort, zeer fraaie slagzwaarden, schilden, dolken, jachtmessen, pieken,
hellebaarden en vangijzers, strijdhamers en bijlen, kruisbogen, kanonnen
waaronder 3 vogelaars, allerhande soorten van geweren en pistolen,
van de eenvoudigste soorten tot de fraaist bewerkte sierwapens. Tot
slot nog 29 banieren, meest van geestelijke corporaties en schutterijen,
waartusschen zeer vreemd staat een banier van het Metalen Kruis,
afd. Amsterdam.

De grondlegger van deze verzameling, baron A. J. L. van den
Bogaerde van Terbruggen wist door zijne relaties als gouverneur van
Brabant veel zeer belangrijke oudheden bijeen te brengen, die thans
zelfs voor grof geld moeilijk te verkrijgen zijn. De thans aangekondigde
veiling levert hiervan menig voorbeeld, daarnaast zijn echter ook latere
aankoopen uit den tijd, dat het namaken of opknappen van oude
wapenen eene winstgevende industrie werd, zoodat goed opletten ook
hier blijft aangeraden. Aanwijzigingen Van herkomst ontbreken, daar
de vorige bezitter hiervan nooit aanteekening hield.

De catalogus is royaal gedrukt in groot 40 en geïllustreerd
loading ...