Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 164
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0175
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
164

en een ruiter met zijn hond ter jacht uitrijdend. Gemerkt links beneden
«HD (aaneen): Hooch:«. Doek sz5 bij 65.

Het is glad van schildering, sterk onder den invloed van Jan
Both en Guilliam de Heusch (beiden Utrechtsche schilders van naam).

N. R. Ct.

Stedelijk Museum te Haarlem.

Het Stedelijk Museum te Haarlem heeft een belangrijke aanwinst
verkregen door aankoop van een zeer mooi landschapje van Jacob van
Ruisdael, voorstellend een gezicht op de .duinen van de stad (Haarlem)
af gezien. Iets kleiner dan liet gezicht op Haarlem, dat het Mauritshuis
bezit, munt dit landschap vooral uit door de heerlijke zomersche wolken-
lucht, die, bizonder smijdig geschilderd, een malsch licht uitstraalt, zoodat
zelfs de beschaduwde voorgrond deelt in dien warmen bronstoon en het
licht met een klein effect .de duinen en een kleine aanduiding der zee
aan den horizon verlicht. Vad.

Dordrechts Museum.

Volgens het '28 .April 1.1. uitgebracht verslag, werden verleden
jaar behalve nieuwe kunst o. a. twee portretten van Aelbert Cuyp aan-
gekocht door bemiddeling van Dr. C. Hofstede de Groot en werden
de portretten van de de Witten, portretten van de Baen, door den
heer Hopman gerestaureerd.

De beschrijving van het belangrijk legaat van Ary Scheffer, hetwelk
thans doorhet overlijden van Mevr. de wed. Marjolin-Scheffer ter beschikking
komt, van het Museum, valt buiten de grenzen aan dit bulletin gesteld.

Groningsch Museum.

Het Groningsch Museum is, naar de Pr. Gr. (',t. meldt, weder met
een prachtig legaat begiftigd. Door mej. T. Arkma, dezer dagen te
Warfum overleden, is aan het museum, vrij van successierecht, gelega-
teerd het grootste gedeelte der omvangrijke en bij velen bekende
collectie oudheden, die zich in de behuizing van de overledene reeds
sedert meer dan 150 jaren heeft bevonden. Het legaat bestaat uit
onderscheidene schilderijen van oude meesters, familieportretten, antieke
meubelen uit de 1713 en i8e eeuw, oud porselein en glaswerk, antiek
loading ...