Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 171
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0182
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
kort bestek te kunnen beschrijven. In vérschillende vitrines zijn daar
te bezichtigen portretten van Amersfoortsche personen, zegels, zegel-
stempels, charters, munten en penningen, schilderijen, geschilderd door
Amersfoorters, waaronder «Het Oordeek door Jacob van Campen, en
verder voorwerpen op godsdienst, krijgswezen en onderwijs betrekking
hebbende.

De trap achter in het portaal opgegaan zijnde bevindt men
zich op de 2e verdieping, die ongeveer op gelijke wijze als de eerste
is ingedeeld. In het eerste vertrek bevindt zich de topografische
Atlas van Stad en Gouwe, gedeeltelijk in acht toonkasten geborgen,
terwijl de schilderijen daarop betrekking hebbende langs de wanden
zijn tentoongesteld. Op het portaal bevindt zich de voortzetting van
den Atlas, bestaande uit drie groote doeken, een paar poorten van
Amersfoort etc. voorstellende. Tevens bevindt zich daar een eikenhouten
kast.

In het tweede vertrek zijn kleederdrachten, nuttige en fraaie
handwerken, waaronder ecne kleine verzameling oude kant zeer de
aandacht waard, in verschillend kasten en vitrines tentoongesteld.

Het derde vertrek bevat "een aantal voorwerpen, betrekking heb-
bende op kunst en nijverheid, gildewezen en tabaksteelt. Eené schouw,
einde i5e eeuw, waarvan het fries, afkomstig uit een huis in de L. V.
straat te Amersfoort, o. a. voorstelt «Het Laatste Oordeek, mag hier
niet onvermeld blijven.

Links van dit vertrek bevindt zich een zaaltje, dat door zijne
fraaie verlichting eene zeer goede gelegenheid aanbiedt ter expositie
van prenten.

Van de uitvoerig bewerkte lijst van aanwinsten wijzen wij op een
Gothische gegoten geelkoperen godslamp van omstreeks 1453 en op een
bloemstuk van William Gouw Ferguson van 1659.')

Als gewoonlijk bevat het verslag een aantal bijlagen bij wijze
van mengelwerk, waarvan een door den hëer W. Croockèwit \Y.Az. op-
gemaakte lijst van in het afgeioopen jaar afgebroken huizen opmerking
verdient.

1) Dit is diens vroegst bekende werk; een stuk met wild van 1660 is in de collectie
Moltke te Kopenhagen, en een stuk met doode vogels van 1662 in het Rijksmuseum te Amster-
dam. Het meestal opgegeven geboortejaar 1610 is verkeerd. N'iet alleen komen er nog in 1695
geschilderde stukken van hem voor, b.v. in het Museum te Emden, maar bij zijn huwelijk
in 1681 verklaarde hij 48 jaar oud te zijn. E. W, Mors.
loading ...