Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 7.1906

Page: 72
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1906/0080
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
72

Na afloop der vergadering zal een rondgang gehouden worden dooi-
de stad, waarbij het belangrijkste op oudheidkundig gebied zal worden
bezichtigd onder leiding van de Commissie van ontvangst, bestaande uit de
H.H. H. Tak, voorzitter, Mr. B. F. W. van Brucken Fock, M. Fokker,
J. A. Frederiks, Mr. K. J. Frederiks, Mr. R. Fruin, L. W. A. M. Lasonder,
Mr. W. Polman Kruseman, Mr. G. J. Sprenger en W. O. Swaving. De
wandeling zal in groepen geschieden, waarna de deelnemers zich op de
Groote Markt vereenigen om per tram naar Vlissingen te gaan. Het uur
van vertrek zal op de vergadering nader worden opgegeven.

Na aankomst te Vlissingen wordt een gemeenschappelijke maaltijd
gehouden in het Groot Badhuis aldaar, a ƒ2.50 per couvert buiten den wijn,
na afloop waarvan aan de bezoekers op het terras van het Groot Badhuis
een concert zal worden aangeboden.

Zij, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen worden dringend
verzocht hiervan vóór 18 Juli kennis te willen geven aan den Secretaris
der Ontvangst-commissie den Heer L. W. A. M. Lasonder, Vlasmarkt te
Middelburg.

Wegens het in de maand Juli dikwijls zeer sterk vreemdelingenbezoek
aan Middelburg en Vlissingen wordt aan hen, die aldaar wenschen te over-
nachten, aanbevolen om tijdig logies te bespreken. De Vereeniging tot
bev. v. h. Vreemdelingenverkeer in Walcheren, te Middelburg, heeft zich
bereid verklaard om, bij tijdige opgave, zich met de bespreking van logies
te belasten (Informatiebureau Groote Markt I, 15).

Bij genoegzame deelneming zullen voor den 22en Juli onder leiding
van de Commissie van ontvangst uitstapjes naar Veere of naar Goes
worden ontworpen.

Toegang tot de vergadering, met recht van deelneming aan den tocht
door de stad, den maaltijd en het concert, hebben alle leden en correspon-
deerende leden van den Bond en alle leden van aangesloten Vereenigingen.

Namens het Bestuur:
J. C. O vervoorde, Secretaris.

Belangrijke gebouwen te Middelburg. ')

Op ons verzoek om een overzicht van de belangrijkste te Middelburg
te bezichtigen gebouwen ontvingen wij van de Commissie van ontvangst
het volgend overzicht.

1) De hierbij gevoegde cliché's werden ons welwillend ten gebruike afgestaan
c|oor de Ver. t. b. v. h. Vreemdelingenverkeer te Middelburg.
loading ...