Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 7.1906

Page: 71
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1906/0079
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
7e Jaargang. No. 3.

BULLETIN

uitgegeven door den

Nederlandschen Oudheidkundigen Bond.

Beschermvrouw H. M. de Koningin.

Juli 1906.

Het Bulletin van den Ned. Oudh. Bond verschijnt op onbepaalde tijden,
in nummers van één tot drie vel. Zes nummers vormen een deel.
De prijs per deel bedraagt ƒ 2.50.

De leden van den Bond en de correspondenten ontvangen het Bulletin
kosteloos.

Uitgever: Johannes Müller, Amsterdam.

Stukken voor de redactie te zenden aan : E. W. Moes, Frans van Mierisstr. 85,
Amsterdam, Mr. j. C. O vervoorde, Plantsoen 43, Leiden, A. Pit, Keizers-
gracht 525, Amsterdam of Dr. W. Vogelsang, Oosterpark, Amsterdam.

Officieele Berichten.

Algemeene Vergadering.

De Algemeene Vergadering van den Bond zal dit jaar te Middelburg
gehouden worden op Zaterdag 21 Juli.

Na aankomst van den sneltrein van 11.35 G. T. begeven de deelnemers
zich naar het Stadhuis, waar zij verwelkomd zullen worden door het Stads-
bestuur. Na bezichtiging van het Stadhuis wordt gelegenheid gegeven om
te lunchen (lunch a ƒ1.00 in de Sociëteit St. Joris, en a la carte in
verschillende restaurants), waarna te 1.15 de vergadering wordt gehouden
in de Sociëteit St. Joris.

In deze vergadering wordt verslag uitgebracht door den Secretaris en
rekening en verantwoording gedaan door den Penningmeester. Hierna wordt
bestuursverkiezing gehouden en wordt de plaats van bijeenkomst voor de
volgende vergadering bepaald, waarna gelegenheid zal gegeven worden
tot bespreking van punten in het belang van den Bond of van algemeen
oudheidkundig belang. Zij die mededeelingen wenschen te doen of besprekingen
wenschen te houden, worden verzocht hiervan minstens vier dagen tevoren
aan den Secretaris kennis te geven. In verband met den beperkten tijd en
de verschillende te bezichtigen belangrijke gebouwen is ditmaal geen
spreker uitgenoodigd.

6
loading ...