Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Campen, Jacob van [Editor]; Vennekool, Jacob [Editor]
Afbeelding van't Stadt Huys Van Amsterdam: In dartigh Coopere Plaaten geordineert — Amsterdam, 1661

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.8175#0011
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
BESCHRYVINGH
Fan 't
Heerlijck Gebouw,
Het
STA D T-H U YS
Fm
AMSTERDAM.
Oen de menschelijke Natuur haar begost te
verbasteren,en haar glans en ecrsteluyster te verliesen,na
dat de gulde en vreedsame Heuw was weg-gevloogen, cn
een yder meer sijn eygen baat,en eens anders nadeel,dan
d' algemeene vvelstandt na-jaaghdc, was 't ten hooghsten
noodigh, dat dese verdorventheyt, door loon en straf
wierde ingetoomt. Ten opsicht van defe iaak, en om
bier in na behooren te versicn, was 't oorbaar dat'er Machten en O verhec-
den waren, om desen verdcrssijcken kanker uyt te roeyen t waarom ook, op
datse met macht en goede ordre alles na den ysch konden uyt werken, aan-
sienelijke Raadt-huysen , bequameen gelegene plaatsen tot hunne Verga-
deringhen en by-eenkomsten vereysehc wierden, om in de iclven rype en
voorsichtige Raadt-ssagen te beramen, tot voorstandt van Landt en Stadt,
beschermingh der vroomen, en straf der boosen.
Dit is wel de eenighste oorsaak, waarom de Raadt-huysen ten voorschijn
gekomen zijn, in welkemen , ten rechten, al den zeegen, en van Landt en
Stadt, by een gessooten houdt: ja, ick durf seggen, datse zijn als 't hert van
een Stadt, dewijlse al de ledeo der Inwoonderen te gelijk voeden. Fwetten
sal ons hier een voorbeeldt van zijn, welck in 't midden der baaren van alle
onstuymigheden, der vreeselicjke Mahumetaansche Ooriooghen als onbe-
weeghlijk envast, gelijk een Steen-rotzin Zee, daer alle de golven en baa-
ren op aan stuyten, staan blijft. Alsoo ook Ttymen, welk ai de Wereldt wet-
ten voorschreef, dentijdt van twaalf Eeuwen langh, en na dat'et eenmael
door "Brennus Heyr-kracht overwonnen was,die de Stadt tot roof en buydt
maakte, en voor 't Capitool wel leven maanden mannelijk gestuyt en tegen
gehouden wierdt, most eyndelijk daer van daen, en de Stadt en dc geroofde
buydt verlaten. Soo veel vermach d'onsaggelijke macht van een Stadt-
huys, zijnde in der daatghelijk't hert in 'smensehen Lichaem, in 'r welk,
fchoonaldeleedenbeswijkenen besterven,hettansnochlanghstin'tleven
blijft: en in soo een gevaar gebeurr'et dikmaal ook, dat'et hert door haare
inwendige krachten, alle de bestorven en besweeke leeden wederomkomt
te voeden en als op te queeken.
A Nie-
 
Annotationen