Datt, Johann Philipp
Volumen Rerum Germanicarum Novum, Sive De Pace Imperii Publica Libri V: ad illustrandam publicae pacis, regimenti, camerae imperialis, Vemicorum Westphaliae iudiciorum, foederum imperii eiusque statuum ... statusque seculi XII. XIII. XIV. & XV. publici historiam, ex antiquis legibus, rescriptis Caesarum, actis & recessibus comitiorum veterum ... — Ulm, 1698 [VD17 3:002461K]

Seite: 701
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/datt1698/0659
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
J& <3& <3& <36 3S> (£&*<£& <3& <3& <D6 <3& (36 <3£>*(3e> «36 (35 <3E> c& c£>SLs? 9p <»? <3? <£?.*<3? «3?«a? <&? <a? <•*? <&?*<as? <%? *%? «3? <ap ^g

LIBRMV.

CAP. I

Htfioria Cameraiis fudkii in Comitits VVormatianu
anno 1495. conßituti.

Summaria-

§. 1.

r^Ax publicainterpracipuas, conßituendi in imperio Cameraiis Judicii Caußs

referri debet,
\z, Antea enim Judicia Germanorum maleß habebant.
\i, 4. Diel um deSummis duobusfribunalibus, Wtl bmm föl/ftfftfjjen fiofi««

Oieicfee Pfakm in ©adjfen »nt> (Sdjwa&ai.

f. 2^0» omnis authoritas Sueviei Juris antiqui See ab XV. adhuc eviluit.

f, 7, Provocavit ad hoc Jus anno 14-19* Carolas Lothar tngia Dux , auff t>a$ ScfytDafrk

fdje Ofeify im <£ant> ;u ©eftwattn.

'. _?♦ lmopac7a,cjuadam~DotalitiComitumVVurtembergicorumad norm am Sueviei Juris
coneeptafunt,

'"»//, 12. n. Caußaliainßitutijudicii Cameraiis examinantur,

**. Camerale Judicium olim Neoßadii, Vienna & in extremis Aufiriapartibus exercitum,

'•*"♦ Deerantplerunqueidonei Ajfeßbres,

uf. 17. £/ CV**/* >»»//<* ordinum Imperii in Comitits deeißfunt,

*** 19* 20, JudiciumCaßtrisaulicum, anteannum 14QS, idemcumCameralifuit,

Sl* 22. 23, 24- Conßituto autem Camera Imperialis Judicio, aulicumaliudCaßrisJudi-
cium eodem Seculo XV. conßitui & a Camer all hoc dißingui eeepit.

*S, Occaßone conßitutain Imperiopublicapacis, de Juätcio Imperatoris aulico, in Germa-
nia y ftabili ßde locando: Itemde Judicio alioin ufum publica pacis conßituendo,
fub medium Secult XV. deliberari coepit, infrutluofe tarnen.

*** 27. 2$, Etiamß moranuUaCaßribusimputaridebeat:jam emm anno 143p. Reforma-
tiönis Germania Judiciorum formula coneepta eß.

29, Et in comitits CMoguntinis, anno 1441, de multiplicandis in Germania Judiciis, con-
fultari capit,

30* Si, 32. Sicut noßroetiam Seculo hac de refapiusdeliberatumeft.

■** 34. 3S> S6. 37, 3S. S9, Anne 14*7. juxtaplacitum Eleclorale dr Principumjn ufum pa.
eis publica, eodem anno, <-Mulhenßadii confirmato, erigi in Imperio debebat,pecu-
liarepublicapacis Judicium y d Judicio Caßrisaulico, five Camer alt pror/us du
ßinfium, quodtarnen in ufum & exereitium deduBum non eß,

*9* **, 42. 4i. 44, 4f. 46. 47' *** Cameralißve aulico Judicio iterum anno 1471 trjr pro.,
fertim anno 1474. Comitits Auguß&vindelicorumhabitis-, conßituto, & Ordina-
tione ejus nova Erancofurdi eodem annofacla.

» 49' S9*
loading ...