Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Friedländer, Ernst
Ostfriesisches Urkundenbuch (Band 2): 1471 - 1500 nebst Nachträgen und Anhang — Emden, 1881

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1951#0342
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
334 1491.

woente is in den voirscr. ampte; danne moghen se holden ene eerlike vorsammelinge myt oiren
echten huesfrowen, twee daghen lanck unde nicht meer.

Item we dat eyn mester in den ampte werden wyl, de sal den heren gheven enen Ryns-
gulden unde den ampte enen Rynsgulden, unde twe & wasses to der kerssen, unde den ampte
nicht meer dan ene maeltyt want eme boert to denende; den Rynsgulden to der heren beste
sullen de oldermans ontfangen.

Item ysset, dat we van den mesteren hevet enen sone, de dat ampt doen wyl, de sal dat
heele ampt vry hebben unde de dochter dat halve.

Item isset, dat dair we ut deme ampte vorstorvet, isset dan de vrowe, soe sal de man dat
heele ampt beholden, stervet oick de weert, soe sal de vrowe dat halve ampt beholden.

Item want we ut den ampte vorstervet, dat sy man, wyff ofte kynt, soe sullen alle de in
den ampte synt, beyde man unde wyff, voer des doeden doeren komen unde volghen eme to
grave, by penen eyn halff U wasses.

Item alle deghenne, de dat ampt bruken, de sullen gaer leder arbeiden, unde des sullen
de twe oldermans des jaers alle maent ten mynsten eens ummegaen to elken scomaker, unde
dat werck, dat ghemaket is, beseen, oftet oick van garen leder ghemaket sy; unde weert, dat we
ghebrecklick ghevonden worde, de sal vorbroken hebben in der heren hant enen Rynsgulden,
unde to der stat tymmeringe eyn halff dusent steens, unde dat ghemakede werck tor stunt umme
Godes willen to ghevene, dat van den ungaren leder ghemaket is; unde de olden oldermans
sullen der nygen oldermans werck beseen, weert dattet ungaer bevonden worde, sullen se oick
doen soe voirscreven is, unde dat by ghelyker pene.

Item ist de oldermans dair nicht up, unde se unrecht in den saken bevonden werden, sullen
se gheven dubbelde pene.

Item weert dat jemant in den ampte mytten anderen eyn vordrach makede, schoe, slossen
oft jenich werck soe duer to ghevene unde nicht myn, dat sal men holden an oir lyff unde an
oir guet.

Item weert, dat we schoe, slossen oft jenich werck van buten veyll brochte, de sal utstaen
myt syner waer enen dach in der weken by ghelyker penen, als dat van den gaeren leder tovoeren
ghescreven is.

Item nemant sal voer doen koep, slagen ofte arbeiden uppe der patronen dach, oft up jenighe
hillige daghe, de de hillige kercke gheboden heft to vyrne, by penen eyn U wasses.

Item alle deghenne, de nyge leder arbeiden, de sullen dat ampt mede holden, dat sy
schomaker, slossemaker ofte schoelapper.

Item ysset, dat we deine anderen vorbreket in deme ampte, dewyle dat de broderscop ghc-
holden wort, myt woerden ofte wercken, de sal eme boeten na lantrechte, als bynnen Emeden is
ghewoentlick, unde de sal gheven deme ampte enen halven Rynsgulden unde twe & wasses.

Item eyn jewlick mester in deme ampte sal gheven in de bussen enen halven krurastert
to elken hochtyden in soedaenen maneren, oft we in den ampte vorarmde, den sal men van den
ghelde bewysen de wercke der barmherticheit, eme to hulpe to komene unde to den karchove to
brengene, dat loen van den almachtigen Gode to ontfangene.

Item dusse voirscr. punte unde articulen sullen angaen unde gheholden werden up dach
unde dato bovenghescreven.
 
Annotationen