Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Paul Matthias Wehner; Wehner, Paul Matthias [Editor]
Alte vnd Ernewerte Ordnung vnd Reformation der Römischen Keyserlichen Majestät Keyserlichen Hoffgerichts zu Rotweil — Franckfurt, 1610 [VD17 39:157931G]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1964#0165
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
PaxsILTit. VE

i#

nommc!t/0csiK(>(/twcttm/e»i«t>civ
f emtf swDm/sö soltai ba|sd%au^
Mw Or&twttg winö ^erfommm

sitiurisdicKo,vndenecincriminefoafcreseos, ädültcrii quo ad £e~
paratiönemthös-iySimönixjcaüfe
Iibüs cogsioCiaatfihoai.Michihl.idißutat. ikiurißiß. ImpetiiJtom.cw*
clits.39. Ordjhat. Qaiüet.fart. 2. tiitd. i.ca£.decermmmJ&c&p<{Mnto.cleiudicl
...:..,,. .'■'■'■'■■■',.,'■■;■■■" .-•'•" :■•■ Mynfingei:.rejpoüs\0.^s4--
matrimoniales uquidenu
caussa'' ad forum rpectant
: Ecclesiasticum,. & ita vt.
. plurimuminlmperioRo-
mano^Germanico, obser-
üatur. Hinc Ä&ssoribus'
Camera ahrip 15 7 6. per
. Memoriäle Camera»,- in-
iunctum, §.<uk. ne caussas
matrimoniales, aliasquea.
ma iurisdi&ione abhorre-
tes recipiant, bäf, sit sicfy 6«
SSRaWtmotiMi »im» (SjKsa*
t^tienssc^l^stisoacii. De-
nai£z» Jure Ctrnier.Condttf.i8-/
Gdlj.6bser.112.11.17. Diuer-
sa tarne eil caussa qusstio-
msvsurarum,absolutiomsiuramenti adeffecfcum agendi,
yiichiL&\.d.diJji.cimclHj.!^.AdamKelIer.<&off.imdkopoUt.lib.z.c.ii.sol.36ä.
&generaliterquandodefa(5toqusestio,vrdecimarum, iuris
patronatus, ratione processus & nullitacis} &c. incidit.
d.diJj>M.conduf.4i.42.eb'43.$\.c ratione competentia:,quando Iudex in
caussa matrimoniali se competetem pronunciat.pars vero contra ex-
cipit & appellat, in Camera processus decetmintur. Gylman. tem.j.
J^»ü/>^fw;^/-2iJ>.Quamquamenimappellärioädefinitma causs* ma-
trimonialisadCameramnonpertineat: punäus tarnen Competen-
tisadeamspe£tat.Quodtamenitalimitatur,vtquando intcr per-
sbnas iudicii Camera: caussa? matrimoniales agitantur,
tunc collegium & Iudex Camera; in eas cognoscerepossit.
Vtfa£tum7.Decembr.annors'48.cumvxoreD.Procuratoris, contra
maritum,ssuienteminse,& eiieientem cum silio exdomo.GySman.
d.fom.j.sil.22t).(]üod &c Rotvvilaslocum habere posset unter tief} Secserik
(t'csjssl Ao(s3Cri'cs}s6 ^ersonen. Nam & in aliis personaiibus actionibus,
etiam (nper contradribus in Camera vel alibi celebratis,Assessörcs co-
ram Iudice & Assessbribus Cameralibus cönuemri pösl'e, testatur
Schwanma.n.dsirtiat.praß.s.soi.i2.ar<rHme%t.trt.tit.vbiSenMor.velCla-
riss!&ibiBart.facit0rdin.Camer./i4«./.w.^/)./»^W»s^>. quam ordina-
rioneaidepersonalibus, &c non etiam de realibus intelhgendamdo-
cetSchwanman,«r.Äw.Quin&mandata de relaxando & resti-
M 2 tuendo

Ulli
iiit
«•I •:■'( 's

i

' 0
■ IMsr

il
1
ss
m
ül
 
Annotationen