Heider, Daniel
Gründliche Außführung, Wessen sich deß H. Reichs Stadt Lindaw, wegen einer ... in anno 1628 ohnversehens abgelöster, vnd dem ... Grafen von Montfort ... sampt mitergriffnen vier Dörffern, überlassner ... der Ertzhertzogin Claudiae ... pendente lite cedirter Reichs-Pfandschafft ... wider menniglich zu halten ... vnd zu getrösten hab: Mit Ends angehenckten ... documentis ... Ubi ex jure publico .... [!] — Nürnberg, 1643 [VD17-23:319802Q]

Sheet: 674
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwheider1643/0682
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
*7¥
bus jurisdictiönesComitum deMonteforti&OpidiimperialisLindovv diftinguan-
turj eisdem etiam Parochie ^Baffftburg & Lindovv diftinguuntur: de quo., in loco
moradeponentis&circumcircanotorietasvalida exiftat. dick, quod quondam de.
ponentisgenicorhabucritvineam fubParochiä^£lffttbttt#/hrnitibus fupra fcri-
pdscontiguumjubidcponensfepiüsabeodemgcnicorcfuo äu"diverit, fe libentec
cUcurumio.florenos,quodtalisvineaabaliä parte hujusmodi limitum verfus Paro-
cbiam Lindovv fita eilet. Quapropter eciam deponensab eodemgenirore\, & quon-
dam Ulrico Fießavo fui deponentis, viris centenariis exiftenter probis & honeftis fe-
piusjance&circiceripaciuni40.armorumproxime praeceritorum j cum adhuc ne-

niusinftindoquaeftionis erat, cujus pafcua ad villanos in ©fgrt^inipeftabant.au-
diveritj didiceritq;, hujusmodi limites &'tenniniftibfcripii, parrochias & jurisdifti-
onespertattasäfeinvicemdiftinguenCesieofUem fibi tefti ad oculuni demonftran-
doinciperentin.quodamLapidc,&c.quosquidemlimitesfeuterminqs ..pro majori
enucleacione &incellectu, teftis tali profatu vuigaridefcribit, <£$fjepf am Segel/tatrt
an/ vnb Qäf am fäbm <5f am fytvff, bp beg ©pifäß Sorcfhd t>urqS ben <Sc£opff/gegen 2&
turnt? ^mt>jrf/^tt>ircben ber ÖßtpaJbüun ©uf vnb 2tßn>tnt> ben ©rabenpfFp w% a» t*r &#
nen ©uf / M6 gen >83afjerbtirg ge^örf / barnadj an i>e$ ©piff 4ß @u(5 finufj big an Da*
(Sbnef f/barnacb vcn&ntttvtfhy an bcn#aperberg/tmüber ben .£aperbergför C)d)UiCtt
hjnujj. ifißpfer tP fein <5pan tnefcr. Dicit etiam deponens> fe contrarium in prsraßis
articulisconcentorum nunquamaudivifleividifieautpercepifle (falvähachre) Ted
femperitacenrum,nominatum.,habicum & repuratum fuille & eile: doneccandem
domusquseftionis ad manus Comitum de Montefortipervenentj&c.

:■ z Decimusteßis»

EonhardusFiefs de Degelftain, Parochie Lindovv, aetarisannorum 4o.fupet
crucefignatisarticuIisDn.producentis,&c. requifitusjaffirmat eosdem eile

___ veros,profcientiecaufaan1gnans>Qudd ipfedeponensätenerisannis invil-

lagio'ÖCgflltÄftl circa fundumquarftionisenutritus&moratus fic, unde iliic con-
tenca vera efle oprime feiae, ctedac & didicerir. Nam verum efle ait, atq; in loco mo-
ra; deponentis notorium,acque contrarium nunquam pereeptum, Quod eifdem li-
mieibusj quibus diftinguuntur jurisdi&iones OpidiLindow & Comitum de Monte-
forci: eisdem etiam diftinguunturparochise Lindovv & Waflerburg. Ipfe etiam de-
ponensaccertialiijuvenesadhocfpecialiteraflumptijUtfuturis temporibus hoc i-
dem etiam relevare &demonftrare fcirent.ante3o. anorum proximeprasteritorum
fpacium. prsfentesfuerint^quandodiaiOppidi Lindovv ConfuJesfeu jufticiarü:>li-
mkesjurisdidionum jam fpeeificatarum vifitabant, reeipiendo ad fe feniores circa
fundum quaeftionis., prope hujusmodi limites>moram ducentes atq; in feientia limi-
tum expertos; quiiilud feafuisfenioribuseriamaudivifle&didicifleajebant; fcili-
cet quondam Heinricum^tep/patrem deponentis jHeinricum Herriman diclumj
Qjpp/Jodocumgt'ef/JohannemHerriman&JodocumLeo: fenes honeftos &fide
dignos,quipra;taitis Jufticiariis hujusmodi limites demonftrabant ineipiendo fub
fundo qusftionisverfus meridiem in lapide quodam inlacufito tjK <Qt§0MM
Quos hmites teftis vuigari profatu fic defcribit: Wlber 3flrpm& b»m Öegdflain im @«
»nt> a.äf fywffnibtn bt$ <5pif äl$ Sorggel/ burefc Die S2Öing5rf en »nBer 2ta*t>inb oen 0»»
&en £muf? biß ju ber Colinen @uf/an (5\>i$fynumb ombS:egeIf?aincr^er)n)epO/^ni@r«
bm nadj je ring* vmb/bi$ ju jfofm fobuc&S Qufomb im ^ffer/barnath vom *£#( *
ju t>4 <£»p»f aW ©orcfhel uff &em &wtf/t>atna(b über Darf &mtt vnb t>m
- #q>«b«3 ^inu^u Q5ärgi^ ^)öpl in/mpf er ifi fein
©pari wefci/tf.

Unde-
loading ...