Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Ernst Múzeum <Budapest> [Editor]
Kiss József és Molnár Viktor hagyatéka, valamint főuri és különböző más magánbirtokból származó műtárgyak: aukcio: 1923, évi május 7-től (Katalog Nr. 23) — Budapest, 1923

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.32192#0004
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ELADASI FELTETELEK.

1. Az arveresen a vevö a vetelarat tartozik keszpenzben azonnal kifizetni. A vevö a leütött
är utän a törvenyes fenyüzäsi fergalmi adöt es ezenfelül meg 12% drveresi järulekot fizet. Az ärveresen
tett minden ärajänlatnak 10.000 koronäig 100 koronäval, 100.000 koronäig 1000 koronäval, azon-
felül 10.000 koronäval magasabbnak kell lenni az elözönel. Az ajänlott legmagasabb är kifizetese
elött a tärgyat az ärveres vezetösege nem szolgältatja ki.

2. A tärgyak abban az ällapotban adatnak el, amelyben az ärveres idejen vannak. Leütes
utän semmifele felszölaläs nem vehetö figyelembe, minthogy a tärgyak kiällitäsa azok megtekinteset
lehetöve tette. Az eladäsra kerülö tärgyakra vonatkozölag a katalögusban talälhatö adatokert es
leiräsokert nem välialunk felelössäget» Az egves ^irgyak tetelenkent ärverezendök es csak kivete-
lesen bocsäthatök tömegben ärveres alä.

3. Az eladäsra kerülö tärgyak becserteken alul nem adatnak el. A kiällitäs azonban ennel
alacsonyabb összegben törtenhetik, miert is a kikiältäsi är es a becsär nem azonos.

4. Az ärverest vezetö tartozik az ärverezök ajänlatait ismetelve kellöen kikiältani es a leg-
magasabb igeretet häromszori felhiväs utän ,,senki többet harmadszor“ leütessel elfogadni. K,etes
esetben, azaz ha több ajänlattevö tämaszt igenyt es ha nem ällapithatö meg, hogy kinek reszere
törtent a leütes, az ärverest vezetönek kötelessege a tärgyat ujböl ärveres alä bocsäjtani.

5. A leütessel a tärgyak a vevö tulajclonäba mennek ät. A vevö kivänsägära elvälialjuk,
hogy a tärgyakat az aznapi ärveresi idö vegeig, amikor ätveendök, gondosan örizzük, de anelkül,
hogy sertetlenül maradäsukert bärmikepen is szavatolnänk. A megvett tärgyak elszällitäsa kizä-
rölag a vevö költsögere es veszölyöre törtönik, elveszesiik vagy megseriilesük eseten az ärveres vezetö-
sege semmifele felelössögre nem vonhatö.

6. Tilos mindenfele összebeszeles, a nyeresegben valö osztozkodäs vagy jutalom vagy elöny
igerese, mely az ärveresi eredmenyt befolyäsolnä; hasonlökepen tiltva van mindennemü össze-
beszeles vagy vällalkozäs, mely arra iränyul, hogy harmadik szemelyeket szerfeletti magas vetelär
kinäläsära rävegyen es ilykep megkärositson.

7. Az ärveresi lielyisegbe csak az lephet, akinel katalögus van.

8. Az elaclö a tiiz es betöres elleni biztositäson kivül, az eladäsi är utäni tizenöt szäzalekot fizet.

9 Felvilägositässal szolgälnak es megvetelre valö megbizatäsokat elfogadnak az Ernst-

Muzeum megbizottai (telefon 120—14),

valamint Besnyö Bela (Väci-utca 2b), Böhm Hugö (Andrässy-ut 61), Boros Belci (Aradi-utca
40. sz.), Donäth Sändor (Kossuth Lajos-utca 3. sz.), Eggenberger-fele miikereskedes, Hoffmann Bela
(Kecskemeti-utca 3. sz.), Pick Adolf (Kristöf-ter 7. sz.). Rethy Zsigmond (Väroshäz-utca 1. sz.).

Legrädy Testverek könyvnyomdäja, Budapest.
 
Annotationen