Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ELOSZO.

Emlekezes Kiss Jozsefre es Molnär Viktorra.

A költö, kinek lelkeben egi harmoniak zsonganak, a költö ne szeresse a müveszi szepet?
Padlässzobäban lakjon bär, kepzeleteben telerakja azt mindennel, amit csak müveszi kez formält,
s ha dalai visszhangra keltek es viszonyai megengedik, — nem termeszetes-e, hogy siet alkotäsai
es älmai szilihelyet telerakni müveszi tärgyakkal, melyek ihletet szolgäljäk, eber älmodozäsba
meritik es kepzeletet felgyujtjäk?

Igy volt Kiss Jözseffel is. Mikor mär tehette, nepszinhäz-utcai lakäsät egesz kis müzeummä
fejlesztette. Ott feküdt a sok szep ödon butordarabokkal, szines szönyegekkel, finom metszetekkel
es becses festmenyekkel zsufolt szobäjänak magasra vetett ägyäban, irömappäja es ceruzaercleje
terden, miközben szeme tetovän siklott tova a sok szep holmi fölött, s emlekeinek elt. Minden tärgy
elete egy darabja volt. Telve multjänak hangulataival. Azok feleje szällott-ak es dalra ihlettek. Az
ifjukori emlekek sivärsägänak ellentete az a sok chäga bric-ä-brac, mely körülvette. Hogy ragvogott
a szeme, ha röluk beszelhetett! Micsoda gonddal, odaadässal, färadtsägot nem kimelö szorgosko-
clässal szedte öket össze! Mikor a pozsonyi szanatöriumban összetalälkoztunk, lättam, amint egesz
clelelöttöket azzal töltött, hogy järta a regisegkereskedöket, hägta a regies polgäri lakäsok falepcsöit,
hogy egy kommode, egy darab perzsaszönyeg vagy regi himzes birtokäba juthasson. Mütennek
rendes lätogatöja volt, a kiällitäsokat el nem mulasztotta, hogy közvetlenül juthasson egy-egy
igazi mütärgyhoz, mert az otthonät melegge, a clolgozöszobäjät szepseggel gazdaggä igyekezett
tenni, hogy lelke abböl az örök ifjusäg ihletet merithesse. Hiszen, ha öt anyagival bökezübben lätta
volna el a. sorsa! A legnagyobb gyüjtök lelke elt benne, ig'azi szepsegsövärgäs, a nagy müveszet
iränti veghetetlen vägvakozäs es ami fö : nagyszerii szerne volt, a szepet meglätta es tudta elvezni
is. Igy törtent-, hogy igen szereny eszközökkel, a gyüjtö veleszületett elelmessegevel, igen becses
clarabokat szedett össze megis. A lelket fektette belejük. A költö szive szölal meg a tulajdonäban
volt tärgyakböl. Az ö emleket fogjäk azok äpolni akkor is, ha szetszöröclnak . . .

Igaz mübarät volt Molnär Viktor is, akinek hagyatekät most bemutatjuk, a kuitura
szerelmese, aki nemcsak szerette a müveszetet, de tudatäban volt annak is, hogy miert szereti ?
Molnär Viktor kulturpolitikus volt, az elsök egyike, aki felismerte a müveszet nemzet-boldogitö
hatäsät, tisztäban volt annak ertekeivel es mindenkep arra törekedet.t, hog}" fejlessze, virägzäshoz
segitse, hogy aztän felhasznälhassa a nemzet jövöjenek kiepitesenel. A magyar müveszet jövöjet
clajkälva, ajelent igyekezett szolgälni. Meg miniszteri tanäcsos koräban alapitotta az Uränia mü-
kereskedest, s lett kesöbb a Nemzeti Szalon elnöke, mert a müveszetröl az volt a hite, hogy a müve-
szet iättära egvbeolvadunk egy egyseges nemzette, bennünk ,,a megertes, kiengesztelödes, barätsäg
s a szeretet erzesei ebrednek, beszeljünk egyebkent bärmilyen nyelven s születtünk legyen bär-
 
Annotationen