Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Caoursin, Guillaume
Obsidionis Rhodiae urbis descriptio — Löwen, 1480 [GW 0600610]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.4198#0001
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext


ilk^ni €mni$n Qb&biQp pimmtdte$jii

HboDic obftotonis ukkptio*

mfabobic Drbis.obftoionem ocfcripcur^n primis narrare inditiu caufas q
tnrco£'rirannu mabumetem pottfttme impukruc dc caco cbnatu Kooios aggre
©erecurltt? ent? cii tnrcis 116 parua oifciota rooti babucrint/camen cu eoqui nuc
ttn&at -poft coftacuiopoles expugnacioncgraui6ra gefTere bella/intmic? qtiiOCtn
we^tnoies augensinfoIentiorreooitVtiq?.^.et.m anno^curricnlocum plu
res ftbi Diciuas ottiones fubegifT) aiotnftat? egre ao nioo.it tultt Kootarn Drbe
cqutcnqj? tberofoitmo^ oitione fwitima fuo tmpioliberam abfolntaq? eJTe <rmaxi
me cp oiuerfo tpe quatuor clalTib? inftructtB caftetla *i*Rooioru^ agros tuafertt
obfeoeritobpugnauerit/erquib^ipomtnia. oifcrtmen iclaoem reportauit. l£x
mrcis naq? multi trucioati pafo furTtxi ft\rci& fufpenftfagittis arTecfi iapioibus
ceft calamis puftis futTorTt gtaotis obtecti mebratim oifcerptt perierfst terra ma
rtq? boftesfuccubuerntlTonfpectaigit'*Rooiornmilitu^ generofttateqo DtaMe
quino potuitooloDerfuciaq? temptareoecreuic.Beptus eni? fttbmivTtsgreculis
qui fibt parent fftioatt cofeoeratione cum Kooiis intreequa conpitione pmuTa /
mimo qutppia trtbuti tituio conceoeretTu^ Dero retectn Decctgal fepe numeroDt
oeret nm pacem tractat eam ratam babet ft tactta tributt c5ottioneorator Ibe
rofolimo^ cu munufcults cnbunal futi aoeatarbitratufquioe^ munera trtbutt tt
euloaccepcuru? quCRbooio^ magifter munufcula Docitaret.fallit:* quoq? boftis
boc comento nec *Rbooii conoitione reripttit eioj ottigi cotempmit qui ftoem xpi
perfequtf qua ex,pfefiionisDoto tttenfoefenounc iuuant.lotis oe cattfts rabio?
bofhs ooift contra Isbootos tnexorabtle coceptt menteq? oefunauit Drbej ft pof
fetperoere a *Rbooio£ nome funott? oeiere ^mpulf? qitoq? eqiiornoafuaftont
bus qui aoturcos oefecernt aboitaq? Drbts cognorat/inter qnos primti locti ob
tinutt Dirliq nepbari? •! peroiti ingenii Flntom? meltgalo *Rbooitts noinftmo
loco nat? qui rem oomefhcam iam prioe^ otlaptoatterat ^s rei oomeftice penu
ha ouctus oiucius rqgitas quonamo *Rbootis infenfus efiet 1 patrie claoem af
feret Drbis propugnacula turres menta loca abotta mtiittones otligenct? fpecu
latus Ctuitatifq? fttum aceoiftcia oefcribens aoeurcu? rratecitiTonftantinopoIt
quoq? oegensDanepollicttattoIs fpe Drbts pottftoe oata qtiaoa? baflam greculti
et nobtli paleogo^ famttia nacii aonepbanou facin^allexit«8ecut? eftbui? Def
ti$m £nboic?qutoeoemetrius Bopbiano Dir quioa fttpfttciof? n maleftcus qui
polt i5mbotca oiretione ao turcum oefecit /lltqn qnoq? *Rbooii babitauit n pof
tea nucit nomie oe pace tractanit loic etta fuafor obfioionis tmtit !£xactis ttaq?
biis tn oroinaois fuaoenoifq? annis trib? eanoem bafTe-*Res placuit profuttq?
aoio inpucenon /Ipoftatrm quorftoe? quiftoem abnegarnt iniquitas qui puer
fo# {iisifyprQbmitafltrebzzpoitor Tlntloom? Drbem nonnllts locts Deteribus
«lurtsDetiiftate lapfis factletnimtcopatere/acpaucos ciues oefenforefq? aoelTe 1
plcruq? comcacuu trttictq? penurta laborare fnbftoia quoq? a logtnqttis regioni

^c

^?

^W!
 
Annotationen