Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Kunstsalon Keller und Reiner <Berlin> [Editor]
Versteigerung von Gemälden moderner Meister aus süddeutschem Privatbesitz: dabei Arbeiten von H. v. Bartels, F. v. Defregger, R. Epp, ... ; Versteigerung im Kunstsalon Keller & Reiner, Berlin W., 14. November 1912 — Berlin, 1912

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20780#0031
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Alphabetisches Verzeichnis mit Nummern

Bachrach-Barre, E. 5, 86,

110.

Bartels, H. v. 85.

Benetti, A. 40.
Boerner-Rieden C. 88, 119.
Burmester G. 45.
Defregger, F. v. 55, 69.
Diez, Julius. 19.

Dinger, O. 56, 146.
Echtler, A. 103.
Eckardstein, H. v. 135.
Engel, O. H. 48, 50.

Epp, R. 4, 70, 77, 100,
107, 126, 141.

Fink, A. 1.

Friese, R. 32.

Friesen, L. 98, 99.
Feuerbach, A.zugeschr. 140.
Genschow, G. 134.

Giani, B. 154.

Goetzried, A. 44, 157.
Grison, A. 71.

Habermann, H. v. 84.
Haiberg-Krauß, F. 117,137.
Hartmann, C. 15.

Hehr, P. 22.

Heilmayer, K. 27, 127.
Heyne, H. 74.

Hodler, F. 72.

Hoenow, M. 122.
Hoffmann, E. 38.

Hoffmann-Fallersleben, F.
54.

Huber-Audorf, E. 26.
Hubert, O. 10, 33.
Japanischer Maler. 125.

Kampf, A. 64.

Karsky, St. 142.
Kasparides, E. 13.
Kaufmann, K. 149, 150.
Keller-Reutlingen, P. W.
16, 108.

Knaus L. 113.

Knoop, A. 37.

Koch, G. 144.
Kochanowski, R. 34.
Laugien, G. 133.

Lehner, O. 152.

Lenbach, F. v. 42, 123.
Leopold, C. 43, 151.

Lier, Ad. zugeschr. 79.
Lins, A. 153.

Maecker, F. 147.

Maikoff, G. 25.

Merville, H. 35.
Meyerheim, P. 132.
Modersohn, O. 105.

Möller, C. 2.

Müller-Cassel, A. 148.
Niemeyer, A. 67.

Normann, A. 131.
Overbeck, F. 49.

Pastega, L. 46.

Pataky, L. v. 83.

Piltz, O. 8, 60, 80, 111.
Pinell, Br. 36.

Possony, F. 3.

Quante, O. 47.

Quitzow, H. 68.

Rau, E. 59.

Raupp, K. 28, 63, 81, 104.
Recknagel, Th. 14, 21, 23.

Reiter, M. 11, 91.

Richter, C. 92, 93, 94, 95,
96, 97.

Richter, L. 130.

Ronner, N. 17.

Ronbaud, F. v. 78.

Roux, A. L. 138.

Schmid, M. 52.
Schmidhammer, A. 62.
Schmidt, A. 155, 156.
Schönleber, G. 6, 65, 73,
102, 112, 114.

Schroeder, A. 29.
Schultheiß, N. 51.

Schwartz, E. 9, 18, 30, 31,
41,53,58,66,76, 106,116.
Seidl, A. 143.

Silverio, A. 121, 128, 129.
Spence, H. 75.

Stechow, L. 136.

Steinbach, C. 24.

Stiller, L. 89, 118.
Stuhlmüller C. 12.
Suhrlandt, C. 82.

Sybont, V. G. 120.
Thomassin, D. 101, 109-
Unbekannter Meister. 20,
124.

Vetter, Ch. 145.

Wex, W. 39.

Wierusz-Kowalski, A. v. 57.
Willroider, J. 90, 139.
Willroider, L. 87, 115.
Wimmer, R. 7.

Wopfner, J. 61.
 
Annotationen