Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Miniaturen

Adamek—Danicll

Adamek, Johann, 1776—1840

Damenbildnis, 6,4x7, RM.

60—, 6489.
Anreiter, Alois von, 1803—1882

Damenbildnis, 10,5x9,5, RM.

180-, 84.
Augustin, Jean Baptiste Jacques,

1739-1832

Damenbildnis, 6,6x5,3, Kr.

450—, 2283.

ZUGESCHRIEBEN

Herrenbildnis, Dm. 6 cm, frs.

1100,—, 1495.
Barclay, Hugh, 1797-1859

Damenbildnis, 17x12, RM.

750-, 4597.
Bei, N., um 1820

Mädchenbildnis, 13x10, RM.

65—, 85.
Bell, Rodolphe, tätig um 1820

bis 1830

Junger Mann, 11x9, RM.
750-, 86.
Berny d'Ouville, Charles An-
toine Claude, tätig um 1800
bis 1830

Damenbildnis, RM. 130—,
1202.

Damenbildnis, 11,5x9,5, RM.

65-, 457.
Boit, Charles, 1663-1727

Kaiser Josef I, 4,5x3,3, RM.

240—, 6490.
Bolt, Johann Friedrich, 1769 bis

1836

Zwei Bildnisse, je 10x7, zus.

RM. 440—, 4955.
Bourgeois, Charles Guillaume

Alexandre, 1759-1822

Männerbildnis, 5,3x3,8, frs.

4000—, 1496.
Bouvier, Pierre Louis, 1766 bis

1836

Männerbildnis, Dm. 6, frs.
1700—, 1497.
Campana, Ignace Jean Victor,
gest. 1786

Frauenbildnis, Dm. 8, frs.

2300—, 1498.
Chabanne, Flavien Emmanuel,

1799 bis um 1858

Herrenbildnis, Dm. 7,5, RM.

70—, 5529.
Collas, Louis Antoine, um 1775

bis um 1830

Damenbildnis, 6x5, RM.

150—, 4359.
Collins, Richard, 1755-1831

Herrenbildnis, 4x3, RM.

100—, 87.
Comte, Louis, um 1781 bis um

1843

ZUGESCHRIEBEN
Damenbildnis, 11x8, RM.
70-, 6491.
Cosway, Richard, 1742-1821
ART

Damenbildnis, 9x7,5, RM.
500-, 4601.

Damenbildnis, 7,5x6, RM.
300—, 6492.
Daffinger, Moritz Michael, 1790
bis 1849

Damenbildnis, 10x8, RM.
1500-, 1204.

Herrenbildnis, 9,5x8, RM.
1500—, 907.

Damenbildnis, RM. 1400—,
4596.

Offiziersbildnis, 7x6, RM.
280—, 88.
Daniell, Abraham, gest. 1803
Männerbildnis, 7x6, RM.
220-, 89.

Männerbildnis, 4,2x3,4, frs.
2700—, 1499.

585
 
Annotationen