Lairesse, Gérard de
Grondlegginge Ter Teekenkonst,: Zynde een korte en zeekere weg om door middel van de Geometrie of Meetkunde, de Teeken-konst volkomen te leeren (Band 1) — Amsterdam, 1701

Page: av
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lairesse1701bd1/0022
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
AAN DEN LEZER.
voor neemenkondegeraaken; Maar deze reedenen hebben my al t'zamsn niethmmh
wederhouden,om mijnTalent,dooreen brandende ievertotdeKonftontftooken, na
mijn vermoogen,deKonflminnende mede te deel en. Ik kan ook met ftilzwijgende voor
bygaan, wat groote dankbaarheid ik de Heemel verfchuldigt ben , die met mijn
fmart bewoogen, zich emdelyk over my ontfermt heest, door al die zwaarigheden
weg te neemen, en my te begunsligen, door de oogen des Verssands te verlichten, de
Memorie en Zinnen te verf er ken en mijn hand te geleiden. Zo dan ie-
mand wegens de eenvoudigheid des Stijl's, ofte eenige andere kleinigheden mogt
beginnen te Schimpen, en een kinderlyke docninge'tenoemen; zulks trek ik my met
aan, ja hoe kinderachtig het zelve ook zy, als het maar tot vrugt kan ftrekken.
Ten anderen, oordeel ik door eengemeene, of Burgerlijke manier van spreekent
meerder te weeg te kunnen brengen, als met eenhoogdraavende fyl; die hier ook
niet dienfig zjjn zpu , alzo zulks in 't hart der jonge jeugt niet indringen kan.
Verhalven ikniet als een Orateur gelijk reedsgezegt hebbe, maar als een Kond-
minnende te voorschijn kom, die alleen op een duidelyke, en voor al de waerelij.
verssaanbare wijze, dezelve op het doek hebbe gesield, en door mijn Zoons daar
van asdoen sebrijven, de yver zuchtige Liefhebbers der Teekenkonft, op ofsere. Heb-
he daarom dit Boekje uitgegeeven, tot onderwij zinge der eerse beginjfelen voor de
jonkheid, en ook vervolgens vojr ieder een, niemand uitgezonden, tenhoogftes
dienfig en voordeelig, alzo het een hulpmiddel is, om alle mensehen tot de ken*
nijse te geleiden , waar door zy bekwaam werden, tot het aanvaarden van alle
Konflen en Weetenschoppen; als Schilderkunde ,Bouhmde, Graveerkunde, Beeld-
houw ery ■ Landmeetery £Tc. die alle zonder Pen osKreon, enmoogelijk kunnen
ge oesent os geleerd worden. Ik heb mede daar plaat en in laatenfeilen, omde
zwakheid van het begrip der jonge jeugt, te hulp te koomen, dat ik geloof my nie-
mand,misprijzen zal, als de nijd alleen. Maar die is nu zo kennelijk en oud, dat ik
my daar niet eens om zal ver zetten, maar denken, dat de pijlen der Nijd op het
Schild van de Deugd weer as fluiten. Zoo gy dan Geedgunssigen Lezer
de moeiten geliest te neemen , wan dit klein s aaltje mijner geneegentheid ,
tot het einde, met aandacht door te biaaderen ; twijfsele ik niet, of gy zult'er
meer in vinden, dan het uiterlijk beloofd: En zo het u mogt behangen, zalikmy
verplicht achten, omhet ander Boek > totyordringindeSchtlderkond, kort te laa-
ten volgen.

GROND-
loading ...