Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Caput qmntum. 69
scribi dipromacibus lia&enus incertum fuit: liquet porro istud
. de auo aVimus inter prima istiulmodi accensendum efte.

C A P U T V.
Btbliothecasifiinianaa. BihliaCoptica. £MufaumTar<viJia-
num , matmorex, Anaglyphay gladius antL
qnus <ened lamina yJigillum M. Aurelii L.Veri \ &c.
injcriptiones 5 codices manujcripti.
DEcima-nona Augusti Procuratorem Julium Juftinia-
num, Tvy iiqlv&pJiIuj adimus, pium & dodum lenem, muL
tis reipublica? muneribus persun&um, quem penes codices ma-
nuscripti Grseci, quot nusquam in Urbe excepti. una S, Marci
Bibliotheca. Ibi in codicem Gra^cum incidi, in quo, epocha^
more, anni notantur a fundatione Templi S. Sophix • novum
calculi genus. In alio exstat Timothei cujusdam de ha:resibus
opus. Adestquoque commentarius Athanafii in Pialmos: cujus
scriptor vel Athanastum ementitur, vel alius oyuttvvyu^ eft. TL
tulus. B/^A.05 tv sEgyQYnvLvcLKTte AotCi^, 9s/ou vsivoyeatyov. Li-
ber Prophetee Regis, a-c divini Hymnomm fcriptoris Davidis. Poft
hxc, ityyntns tQ ov dyiois 710.1^oi yfiotv AOcteao/ov. Expositio sanUi
patris noflri Athanafii. Idem Commentarius eft atque ille de
quo in Ambrollana fupra. Aderatin mufeo claiils Patrkiinu-
milmatum antiquorum feftiva copia, qiux singulatim infpicere
non vacavit per otium.
Narratu quorumdam acceperam adefte codices manuscri-
ptos in Monafterio S. Georgii noftrorum Callinenlium, quos ut
conveni, vix a limine Bibliothecam falutare cbnceifum. Poftre-
mis iftis otii Venetiani diebus, cum in bibliopolio quodam Bi-
blia Coptica manufcripta quinque tomis osrendilTem, parvo
ipfa a:re coemi. In iis Pentateuchus, Daniel qui rarus occurrit
hac lingua, novum Teftamentum totum cum Apocalypii, qiuc
haud frequens eft : reliqua defunt.
Quando femel mufea receniere aggreffi sumus, Tarviiianum
quod paucis Venetianis concedk, etii frequentari anobisanno
folum 1701. ceperit, huc reponere vifum. Hujus nobis pro voto
vifendi copiam fecit vir nobilis & doctus Bernardus Tarvifia-
 
Annotationen