Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Caput decimum fextum. 2,3j
cx praefata mole atque strue edu&asunt: quaeftruesinliilaliud
quam mausoleum eile poterat. Videmus enim iepulcra propter
Urbis portas & in viis publicis hta olim fuisle : & tute Vir op-
time ( Simonetam Anafiafium alloquitur) maulbleum hujusmo-
diPerusias habes proxime portam.
Hanc unam germanamque fuiile causam jeftimo, quod xdi~
flcia bene multa antiqua istis foraminibus distin&a videamus.
Nam quod quidam aiunt, aperta in Colisei extima iiipersicie so-
ramina , inserendis perticis fuiste, quibus adjun&a: in terraque
dehxas aliae perticas , appohtis velis , quasi tentoria exponendis
mercibus, qualia iblent hodie inplerisqueurbibus,exhiberent:
id inquam non ita considerate di&um 3 quando in ipso Coli-
seo, vel 111 iublimiore cxdisicii ordine., paria soramina compa-
rent 5 in aliisqueitidem ruderibus, ubi nullus tentoriorum usus;
exempli causa , in columnis illis quann foro Romano hodieque
superlimt, qua parte epistylio viciniores, iimilia soramina funtj
& ulterius rimando , ceu theca amei ligaminis deprehenditur.
Quod ligamen Gotthi dum in memoratis columnis magna vi
avellerent, ingens laxum loco moverunt.
In vico Curius, ut vocant, iuipiciuntur ornamentis insigni-
bus concinnata; Ecclefiae, Augustinianorum nudipedum nomi-
ne Jefus Maria^&S. CaroliMediolanenfium. Haudproculec-
clesia S. Caroli in aedibus Floravanti exftant reliquias mauiolei
Augufti , rotunda forma, cujus ornamenta jamdiu lapfa, alio
exportata lunt. Jd autem opus , ait Suetonius, inter JBlaminiam
viam , ripamque Tiheris fexto fuo confulatu exfiruxerat : cir(umje-
Bafique fylvas & ambulationes in ufum populi tunc jam publicarat.
Itemque proxime Naumachiam confecerat idem Auguftus, ut
paulo luperius narrat Suetonius : item navale prcelium circa Ti-
berim cavato folo , in quo nunc Ctfsarum nemus efi. Haec porro
omnia extra Urbis mcenia iita erant, uti fepulcrorum ratio
postulabat. Muri enim ante Aurelianum ex illo Iatere ad cli-
vos Capitolii & Quirinalis erigebantur. In Augufti maufoleo
fuperfunt adhuc concamerationes quasdam , ubi reiidua pictu-
rar antiquae veftigia pene deleta. A fronte maufolei duo obelif
ci erant, quorum alius m aditu S. Mariae Majoris ere&us, ahus
e vicino jacet fepultus.

g
 
Annotationen