Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Caput detimum jeptimnm. %^
mosi horologii sblaris, ab Augusto excitati , in cujus medio
obeliscus, gnomonis vice ere&us, exaracas ameis lineis horas ,
umbra cadente deiignabat: perlpicuis item quatuor ventorum
symbolis horologium ornatum fuit. Eratque foli dicatum , ut
ferebat inscriptio.
In allato plerumque iuperius Anonymo viin. seculi prope
ebelifcum S. Laurentii in Lucina, memoratur forma aquai* Vir-
ginis , seu aqna^dudus cum arcubus , qui jam fra&i erant , ut
ibidem dicitur , quod sententia; Nardini favet, aquam Virgi-
nem has in partes derivantis. Aqua autem Virgo , ut est apud
Cassiodorum Formula vi. ideo fic appellata creditur y quod nullis
fordibus polluatur. ~Nam cum alia pluviarum nimictate terrena com-
mixtione violentur 3 hac aercm perpetuo ferenum punffime labens un-
da mentitur.
Proxime erigebatur arcus non ita prideni dirutus , cui no-
men , arcus de Portugallia , quem varii variis Augustis adscri-
bunt ; alii scilicet Domitiano , nonnulli Claudio vel Druso ,
Nardinus Marco Antonino, iedhaud certis indiciis.
Flaminius Vacca. Arcus hodie dichisdePortogalloy u
iic vocatur , quia istic sedes habuit Portugaliia: regis Orator. c*
Antea vero %Arco delli Retrofoli vocitabatur, quia, utvulojaris "
fert opinio , hoc nomine fuit nobilissima quxdam familia Ro- cc
mana, cujus erat Arcus. At aeslimo petitum noraen a tropads, u
qua* anaglyphis in Arcu concinnatis exprimebantur^ & ab nnpe- cc
rita plebe, quem arCum delli twfei nuncupare debuiilent, arcum cc
delli retrofoli didum cste. Mea a:tate anaglyphum iihnc erutum, cc
iigniferos tropara manu gestantes referebat 3 qua de caula in cc
hanc opinionem totus ac pedihus, ut aiunt, dereror. ct
In diario quodam inedko quod penes me est, arcus iste clici^
tur , arco di Tripoli y quod fortaste Flaminii Vaccas opinioni ac
eonje&une faveat.
Flaminius Vacca. Tempore Sixti V. memini Fon~ <■<■
tanam equitem reperiile prope S. Laurenrium mLucma, ver- ^
%s campum Martium , obeliscum magnaz: molis ex marmore «
granito ^Egyptio. Quod cum Sixto V. renuntiatum estct, jus- «
sit ille Fontanam totum detegere , ut in conspicuo & op- «
portuno loco erigi posset. Eques autem ubi igne iabesaclatum «
aeprehendisset, remque fummo Pontifici aperuisset y mitcendi «
eoniilii au&or suit,. «

V
 
Annotationen