Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Caput decimum oUavam. z$j
cminet illa Caracalhe ; paris elegantias in Urbe, &c fortassisin
orbe nulla : & tamen fada est cum a pristino iplendore artes
Roma* declinarent. His pro instituto nostro missis, ea Iblum pro-
ferimus qux Flaminius recenset, vel ipsanovitate placitura.
Flaminius Vacca. Renuntiatummihifuit,quotem> cc
pore Antonius de Sando Gallo palatii Farnefiani fundamenta «
jaciebat , cum Paulus III. Papa Cardinalis adhuc eflet, 6c ma- cc
gnam anguli partem veriiis S. Hieronymum exstruxistet , lu- cc
xari ac diffindi ccepirle angulum. Tum Cardinaiis Farnelius , «
cujus peculio opus excitabatur, D.Antonium objurgavit, ac fi in- «
consideranter egistet. Nihil juvit Antonium quod incretafun-, «
damenta ^edisicii posiiirlet, nulla non arte ad ejus soliditatem «
usam. Stupens igitur ille & anxius animi, utpote artifex lum- «
mus, quo causam vitii explorare facultas ellet, caveam lub an- cc
gulo pecunia propria conrki jussit, atque eo seie demittens in- «
venit cloacam antiquam in creta strudam latissimamque, qux u
a campo de Flore in Tiberim tendebat. Posthac vero an quis «
piam secure ac fdenter agat,etiamii in ipsa cretafundamenta cc
jecerit. «
Flaminius Vacca. Narrabat mihi anni muki iunt «
lithurgus quidam , avum suum , qui tempore Sixti IV. vixit, «
in Antoniniana vidirle iniulam marmoream figuraruni pedibus cc
truncisque corporum onustam , atque cymbam item marmo- «
ream , vedoribus, ied diruptis & mutilis, resertam j quxcym- cc
ba in insulam navigabat: ibidemque labrum ex marmore gra- cc
nito. Et vera certe reserebat ille : nam Paulus III. labrum ex «
granito reperit , quod in ejus Palatio restauratum iurpicimus. cc
Labrum porro alterum ipli simiie Paulus II. ab Antoniniana «
extulerat in plateam S. Marci. Sub hxc Cardinalis Farnesius «
ipium in plateam iuam advehi jussit, ut par cum pari coniifte- «
ret. Ambo igitur in Antoniniana suerant. At cymba quorlum «
abierit ignoratur. Nec dubitandum, ipsam, cum diu navigarTet cc
in aqua , in surno calcario navigandi sinem seciile. Ibidemre- cc
pertae sunt dux illx Herculis statu£e,qu^jaminimpluvioFar- cc
nesiano eredx surpiciuntur 5 indidemque columnam grandem «
ex marmore granito eduxit Dux Colmas, advexitque Floren- «
tiam ad platearn S. Laurentii : eredamque quo loco vidorix cc
de Petro Strozzio reportatx nuntium accepit , in memoriam «
bene gesbe rei, vidorire porphyreticas typo exornavit. «
Kk
 
Annotationen