Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
CapM decimum nonum. 2.5 9
Flaminius Vacca. MeminiproximecolumnamTra-
janam , ad iocuni qui jam dicitur Spoglia Chrifio 3 effossa suisse
vestigia arcus triumpiialis , cum multis sculptis historiis , qua:
jam in a^dibus D. Proiperi Boccapaduli, tunc regionis prxse-
cti, iervantur. Ibi Trajanus eques fluvium trajiciens , & cap-
tivi ducebantur iis similes qui in arcu Conftantini, eodem scul-
ptarx modo , comparent. Reque diligenter explorata com-
peri & certum habeo, eadem qua coUimna illa artisicis manu
concinnata fuisse. ^stimoque circa columnam majorem suisse
eolumnationem quadram j ita ut singula^quadratisaciesarcum
haberent. Liquidum est Conftantini arcum aliunde exporta-
tum fuisse : nam scuiptura: ad basin , qua^ Conftantino Impe-
ratore adoraata: sunt , Constantiniani Jxculi barbariem olent.
Neque vereor adfirmare arcum Conftantini aliquem esse ex
quatuor istis arcubus. Quod fane ideo confpicuum eft , quia
scuiptura: sublimiores quod ad historias spe&at , eadem sustt
qua columna ipsa Trajana, manu elaboratx. Et sane Trajani
effigies , historixque in arcu reprasientata* , ad Trajani gefta
pertinent. Neque mirum est bafin , qua: fa&a de integro fuit,
quxque solo vicinior, plus la^sam igne suisse. Quamobrem cum
necefle suerit partes inferiores de integro sculpere ut arcus
Constantino excitaretur , imperitis illius xvi artificibus ha^c tra-
dita provincia eft.
Qux hic de Trajani foro Flaminius habet , fcite obiervata
sunt .- nam quod ait ex foro Trajani in arcum Conftantini or-
namenta & anaglypha , qua: aureum fculptoria: artis £ecuium
prxserunt , exportata & operi admota fuifle j id jamdiu multi
mfpicati sunt, quorum iile ientcntiam, quia manum artificum
internoscere tot annorum usu valebat, probe asserit. Qux vero
de quatuor arcubus &: appofitis in foro Trajano utrinque co-
lumnationibus narrat ipfe , fi quidem vera simt, ut probabilL
ter a:ftimatur 5 fuerint fingula fori iatera eo ftruda ritu atque
forma a quatuor iateribus, qua videmus forum Trajaniinnu-
mifmatibus reprasfentatum : etfi unum ibidumtaxatextimum-
que fori latus , quia aiio modo non poterat, exhibeatur. Palam
autem eft in anagjlyphis iftis atque in ipfa columna , Trajani
expeditiones, bella , traje&iones fluminum ,_victorias, aliaque
ipfius militaria gefta , fuisse a peritiuimis artificibus in anagly-
phis exprefla. De columna Trajana, nihil non notum succur-
Kk ij
 
Annotationen