Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Morell, Andreas; Gori, Antonio Francesco [Editor]
Columna Trajana Exhibens Historiam Utriusque Belli Dacici A Trajano Caesare Augusto Gesti — Amsterdam, 1752

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1799#0011
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ltur *m0
las emet
umen ite.
s Christia,
■> quod &
KiexFlo-
us,fecere,
Pitudinem
t Gallorum
sJubPon-
•ortiunculse
retVerum
Historiam
xcipiendam
: Parisiis ex
}uod tamen
iter ac felici-
msultissimus
artes faceret
. Morellian*
rationibus il-
be increbue-
,tuium. Lau-
:>seait,insuo
itQuodvero
Bonestissimo
,&illustranda
3 occupassent
:cupatuin, &
ijsesis erit.co-

COLUMNiE TRAJANI
TAM INTIM.E QUAM EXTIM^ FRONTIS
ORTHOGRAPHICA DESCRIPTIO.
sUamvis ANDREAS MORELLIUS externam & internam integram
COLUMN/E TRAJANI faciem nobis expresTam non reliquerit, quod
eivisum fortasse est supervacaneum,nec illamOrthographiam irrito labore
voluit repetere,quam jam produxeratCiaconius;nos tamen,ne huic quo-
que muneri deesfe videamur, eam breviter describendam censiiimus. Ser-
vabimus mensuras illas,quas,curante Joanne Jacobo Rossio Chakographo Romano,
diligenter excepit Joannes Maria Bara&a, ArchitecLus Romanus percelebris, & nobis
tum Bartolius, tum Bellorius proposuerunt, quamquam & illa; a Ciaconio descripta:
cum his fere ad amussim confentiant. Columna marmorea cochlis Roms in medio
Trajani Foro ereda, altitudine ab imo fcapo ad verticem usque, ubi TRAJANI C-E-
SARIS statua superposita erat, & mox in ejus locum impositum Beari Petri Aposto-
lorum Principis simulacrum, squabat Romanos pedes CXXVIII. ad cujus fasti-
gium per CLXXXV. gradus conscenditur & circuitum intus conficiunt quoquo
versus comple&entem pedes XII. &c i Lucem ministrant fenestella; XLIIL qua; iden-
tidem in hisce picris Tabulis occurrunt, & indicantur.
Constat tota hujus Columns moles ex XXXIV. marmoreis Lapidibus stupenda:
magnitudinis. Ex his XXIII. per gyrum eandem Columnam circumdant, & consti-
tuunt, in quibus gemina TRAJANI AUGUSTIin Dacos expeditio, res
prarclare ac feliciter gestje exprimuntur. Anaglypha universam ferme Vetustatis noti-
riam, integrumque Romanx majestaris & rnagnificentia; compendium, Sc accu-
ratam utriusque Belli Dacici historiam comple&untur. Quanta hinc Romanarum
Antiquitatum studiosis cultoribus lux & prcsidium adfulgeat, nemo est qui non vi-
deat. Sola harc Columna exhibet fere cun&a, qua: inter varias prisci sevi reliquias sunt
ubique locorum dispersa; Imperatorum habitus, adlocutiones, sacrificia, libationes,
vi&imas, aras, sacerdotes, illorum habitus, ministeria & in sacrificando ritus, Ca-
strorum ordines, pontis stru&uram, Romanorum & hostium signa, congressus, pu-
cnas, strages, vi&orias, oppugnariones, navium formas, tropaea, triumphos, co-
sonorum dedu&iones, prsesertim ritus in exercitu lustrando, & sacrificium suovetau-
rilia, & alia fexcenta, qus si yellem singula deseribere, vix exitum sermo inveniret.
Subje&a Columna? basis o&o ingentis molis marmoreis lapidibus constru&a est.
In dimetienda hac Columna aliam methodum veteres scriptores tenuisle comperi-
mus, ni forte discrimen in librariorum oscitantiam refundere velimus. Nam Eutro-
pius &c Casslodorus longitudine sequare pedes CXL. adfirmant; at Publius Vi&or,
quod &c nos supra indicavimus, CXXVIII. pedes non excedere tradit; gradus vero
enumerat CLXXXV. sed nunc CLXXXIV. esle deprehensum est, itemque fenestel-
las non XLV. sed XLIII. Basis vero singula latera XX. pedes Romanos comple&un-
tur, id est exa&a mensura simul LXXX.
In anteriore Basis facie ab imo adsurgit ostium, per quod ad verricem usque per
gradus jam memoratos ascendi potest. Supra ostium posita est marmorea Tabula co-
ronide circumquaque ornata, quam dua; Vi&oria:, ob vi&orias gemino Dacico bello
partas manibus tenent, hac epigraphe insculptam.
SENATVS. POPVLVSQ. ROMANVS
IMP. CAESARL DIVI. NERVAE. F. NERVAE
TRAIANO. AVG. GERM. DACICO. PONTIF
MAXIMO. TRI. POT. XVTl. IMP. VL COS. vT. P. P.
AD. DECLARANDVM. QVANTAE. ALTITVDINIS
MONS. ET. LOCVS TANT......BVS. SlT. EGESTVS.
** x Mul-
 
Annotationen