Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
IOANNES ANDREAS DOSSENA
STVDIOS 1S s$

tiuturii^


83 GO, NIH 1 L Bominis naturce
~^ decentius 7 magisuepropriumexijii*
mandumputo, <p vnicmcpproviribus
ossicio acpietatesttisjhcere. Uoc ve«
rb benescenticemunus y tunc Deo }&
bomthibus graiius contingit > cum ad bepe^cia corijerenx
danaturanoHrapropenjivideamur 7nonautem vt inde
ad nosprctmium vel merces vlla perueniat; bona enim ac
paopera yhominesipsi}nobisetiamrenitentibus tneru
tislaudibus tr pmmiis prosequuntur ♦ Hcec igitur cum
mihifape in menttvenissentssimuitycucohstderarem^
elegansy cpiucundum y cp doftum 7 quantas scientiarum
varietate pknumopusculum esset 7quod GuilielmusVhU
lander Qallus fxn Vitruuiide ArchtteBura libros muU
tis laboribus er vigiliis commentatus ejsct, nonduhtaui,
hsscelicibusprincipiis(nullos+n< adhuclibros impenfis
tneis excusos vobis proposui)me vobis gratisicaturu* Et
quanuis optime cognoscam} Vitruuiumipsum apaucis le*
gi} cumpropterscieniiam quampertrastauit| quam muU
ti} nomineipfo vix audito} tarify ad animi cultumscien*
tiarumqi cogniiionem parum necessariam ffatim ausu*
giunt atq> auerfantur^tum etia propter siylt obscuniatem,
quoartemiilamsua profequutuseH}tamen acutiuswspU
ctens 7animaduertiyhmc dotiissimum virumsexcenias in
hisce Ahnotatiombus res scitu dtgmjsimas tfpersisse »
Vratterea nescius non eram, quanqum Vitruuius Archk
teflurce paterproprio vocabulo appellandus ejset3 multii
tamm vndis scientiis ops iUudscaturire ♦ Cum enim
• *»
4 n
 
Annotationen