Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Editor]
Prace z Historii Sztuki — 11.1973

Page: 131
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/phs1973/0173
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SPIS ILUSTRACJI

Jan óamrK
PROBLEM AKTUALNOŚCI TEMATU DRZEWO JESSEGO W SZTUCE POLSKIEJ
WIEKU SIEDEMNASTEGO

RYCINY NA OSOHNYCH
1. Płaskorzeźba z Drzewem Jessego w stallach
w prezbiterium kościoła Mariackiego w Kra-
kowie (fot. 1. Krieger)
2- Ołtarz boczny w prezbiterium kościoła pa-
rafialnego w Bieczu (fot. M. Grochai)
3. Ołtarz w kapłicy Matki Boskiej Loretańskiej
w kościełe parafialnym w Książnicach Wiel-
kich (fot. W. Wołny)
4. Ambona w kościełe kiarysek w Starym Sączu
(fot. J. Dańda)
5. Środkowa część ołtarza w kapłicy południo-
wej przy prezbiterium kościoła parafialnego
w Brzozowie (fot. J. Langda)
6. Ołtarz boczny w kościełe podominikańskim
w Klimontowie (fot. A. Bochnak)
7. Nie istniejący ołtarz boczny w kościełe para-
fialnym w Żorach (fot. ze zbiorów Woj.
Kons. Zab. w Katowicach)
8. Puszka na komunikanty w kościełe farnym

TABLICACH PO S. 62
w Piotrkowie Trybunalskim (fot. ze zbiorów
Inst. Hist. Sztuki UJ)
9. Monstrancja w kościełe w Hausenbergu
(według Schiiłer)
10. Predełła wiełkiego ołtarza w kościełe Ma-
riackim w Krakowie (fot. S. Kołowca)
łl. Miniatura z Drzewem Jessego w Graduałe
Olbrachta w Bibłiotecc Kapitułnej na Wa-
welu (fot. S. Kołowca)
ł2. Obraz z drzewem zakonu dominikanów
w klasztorze dominikanów w Krakowie (fot.
W. Gumuła)
13. Część środkowa ołtarzyka w kłasztorze do-
minikanów w Krakowie (fot. W. Gumuła)
14. Ornat z drzewem zakonu dominikanów
w kłasztorze dominikanów w Krakowie (fot.
J. Krieger)
15. Ambona w dawnym kościełe benedyktynek
w Sandomierzu (fot. W. Wołny)


TANIEC, RUCH I EKSPRESJA W TWÓRCZOŚCI MARII JAREMY

RYCINY NA OSOBNYCH TABLICACH PO S. 130
Wszystkie ilustracje są wykonane według zdjęć fotograhcznych Jacka Stokłosy

ł. Taniec — olej, 1945
2. Figury — monotypia, ł955
3. Postacie — monotypia, 1954
4. Postacie — monotypia, 1952
5. Postacie — monotypia, 1952
6. Akt — monotypia, 1954
7. Głowy — monotypia, 1953
8. Głowy — monotypia, 1953
9. Głowy — monotypia, 1953
łO. Głowy — monotypia, 1954
11. Głowy—monotypia, t954
12. Głowy — monotypia, 1954
13. Figury — monotypia, 1954

14. Taniec — brąz, 1955
15. Wyrazy — monotypia, 1954
16. Taniec — brąz, 1955
17. Wyrazy — monotypia, 1956
18. Wyrazy — monotypia, 1957
19. Formy — monotypia, 1956
20. Formy — monotypia, 1957
21. Rytm IV — monotypia, 1957
22. Rytm II — monotypia, 1957
23. Filtry XV—monotypia, ł957
24. Penetracje — monotypia, 1957
25. Penetracje — monotypia, 1958

131
loading ...