Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Editor]
Prace z Historii Sztuki — 11.1973

Page: 9
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/phs1973/0015
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

1973

CCCXXXIX

PRACE Z HISTORII SZTUKI Z. 11


ROLA SZKOLNICTWA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA
NOWOCZESNEJ KULTURY WIZUALNEJ W POLSCE

Badania nad dziejami szkolnictwa artystycznego w Polsce mimo wcale
już licznych publikacji źródłowych i kilku nader cennych, pionierskich opra-
cowań monograficznych są zaledwie w zaczątkach L Na pełny, wyczerpujący
obraz tych dziejów zdobędziemy się zapewne nieprędko — zbyt wiele luk
czeka tu jeszcze na wypełnienie, zbyt wiele problemów na podjęcie. Nie
inaczej jest z badaniem udziału, jaki miało w rozwijaniu znajomości histo-
rycznego i współczesnego dorobku sztuki polskiej i obcej w naszym kraju

i Poza wcześniejszymi opracowaniami dziejów poszczególnych uczeini, od W. Łuszczkiewicza
i W. Tatarkiewicza poczynając, a na W. Prokeschu, L. Ręgorowiczu i J. Puciata-Pawłowskiej
kończąc, wymienić tu należy cytowane dalej, powojenne już źródłowe opracowania J. Dutkiewicza,
J. i W. Ślesińskich i A. Załuskiego, gdy idzie o Akademię krakowską, K. Piwockiego, gdy idzie
o Akademię warszawską. Dła samych początków szkolnictwa artystycznego w Polsce w dobie Oświe-
cenia i później po rok 1830 mamy nowsze i całkiem nowe opracowania M. Chamcówny, A. Chy-
czewskiej i K. Bartnickiej, sporo światła na dzieje uczelni XIX-wiecznych rzuciły też prace i pu-
blikacje źródłowe S. Kozakiewicza, A. Ryszkiewicza, cenne przyczynki K. Lewickiego, J. M. Mi-
chałowskiego, J. Rossa, J. Kras. Nader pomocne jest też zbiorowe opracowanie PoMie życi; arty-
3tyc.:HC te /atarA 7#90—1974 i .SlowniA artystów poMicA. Czasy współczesne po drugiej wojnie światowej
znałazły naświetlenie w doprowadzonej do r. 1964 historii warszawskiej ASP K. Piwockiego i w ju-
bileuszowym referacie M. Rzepińskiej poświęconym ASP krakowskiej. Młoda uczelnia gdańska
doczekała się pożytecznej publikacji kronikarskiej w opracowaniu samej jej profesury. Autor przed-
stawionego tu zarysu posługiwał się poza tym publikowanymi przez poszczególne uczelnie i władze
szkolne informatorami oraz materiałami, którymi dysponował w latach 1966—1969 jako członek
Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. Artykuł ten stanowi skróconą wersję obszerniejszej
anałizy, która powstała na zlecenie Komitetu Ekspertów dła opracowania raportu o stanie oświaty
w PRL. Złecona anałiza nie objęła, podobnie jak artykuł, nauczania politechnicznego.

9
loading ...