Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913(1914)

Page: 43
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1913/0045
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Πίναξ περιουσίας τής Εταιρείας

43

ΠΙΝΑΞ εμφαίνων την περιονοίαν της Εταιρείας
κατά την 31 Δεκεμβρίου 1{ύ13.

Ή περιουσία της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1012 ανήρ-
χετο εις ......................Δρ. 834.404.04

Αποτελούμενη έκ των έξης :

1) από μετρητά εν τω ταμείω.......Δρ. 967,0!)

2) » 76 μετοχάς της Εθνικής Τραπέζης . . » 212,310 25

3) » 1697 ομολογίας ΈΟνικοΟ Δανείου ένο-

ποιήσεως 1898 ........... » 171,795,7δ

4) » 365 ομολογίας Έΰνικοϋ Παγίου Δανείου

έτους 1889 ............. > 79,075,50

5) » 200 ομολογίας Εθνικού Παγίου Δα-

νείου έτους 1907.......... » 20,548,25

6) » 35 ομολογίας Πατρ. Δανείου 30,000,000. » 35,—

7) » μίαν άπόδειξιν και Ινα όριστικόν τίτλον

τοϋ'Εθνικού Δανείου Κεφαλαιοποιήσεως » 640,—

.8) » προκαταβολάς έπί άποδόσει λο σμοϋ . » 2032,—
9) » έντοκον κατάΟεσιν παρά τη Τραπέζη Γ.

Π. Σκουζέ............ » 62,559,75

10) ' ακίνητα κτήματα.......... » 24,452,—

11) » κατάστημα τής Εταιρείας...... » 259,863,80

12) » Χρεωστάς διαφόρους........ » 1,100.—

Τό δλον.....Δρ. 835,329,39

εξ ών άφηρέΟησαν τά οφειλόμενα εις διαφόρους

πιστιυτάς ............ 924,85 Δρ. 834,404,54

Εντός τοΰ έτους 1913 επήλθαν αί εξής αυξο-
μειώσεις :

1) Εις τό ύπόλοιπον τοϋ Ταμείου τής 31 Δε-
κεμβρίου 1912.............Δρ. 967,09

προσετέθησαν αί καΰ' δλον τό έτος 1913 ένεργη-
ΰεΐσαι εισπράξεις κατά τήν άναλυτικήν κα-

τάστασιν τής κινήσεως τοϋ ταμείου ... » 107,507,95

Τό δλον.....Λρ7 108,475,04

αφαιρουμένων δέ των κατά τό αυτό έτος ένερ

γηΟεισών πληρωμών.......... » 107,446,64

έμεινεν ύπόλοιπον κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1913. » 1,028,40 1,028,40

2) έπί τών μετοχών τής Εθνικής Τραπέζης 76

τόν αριθμόν άξιας...........Δρ. 212.310,25

προσετέθησαν δύο ανώνυμοι μετυχαί τής Έΰνι-

Είς ιιεταφοράν .... Δρ. 212,310,25 ' 1,028 40
loading ...