Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913(1914)

Page: 59
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1913/0061
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1913

Τή 1211 Ιανουαρίου 1914, ώρα 10 '/2 π. μ. έγένετο εν τώ
καταστήματι της Εταιρείας ή ετησία γενική συνέλευσις των
Εταίρων παρουσία της Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου,
Προέδρου της Εταιρείας, ον εΐσελθόντα εις την αΐθουσαν τό
πρώτον μετά τάς ένδοξους άνά την Μακεδονίαν και την
"Ηπειρον νίκας άνευφήμησεν ή συνέλευσις.

Παρελθών ό Αντιπρόεδρος τοϋ Συμβουλίου κ. Γ. Μι-
στριώτης προσηγόρευσε την Α. Μεγαλειότητα δια της έξης γρα-
πτής προσφωνήσεως·

Μεγαλειότατε,

Έν ήμέραις, καθ άς ο Αρης σείει το φοβερον αύτοΟ
κράνος καΐ κρούει την ασπίδα, αί Μοΰσαι καί ο Μου-
σαγέτης Απόλλων δεν αδουσιν, ούδέ τά ρόδα του πολι-
τισμοί) θάλλουσιν έν τοις κήποις της Ειρήνης.

Δια. τοΟτο ή δ'λη τοΟ Έθνους προσοχή έστρέφετο
προς τους εύκλεεΐς άγώνας, έν οΐς ο Πρόεδρος της ημετέρας
Εταιρείας ήγωνίζετο έν τοις προμά^οις.

Των εΰκλεών άγώνων παρασκευαστής έγένετο ό πο-
λύκλαυστος Βασιλεύς Γεώργιος, ό έπϊ ήμισυν αιώνα μετά
συνέσεως άστασιάστως βασιλεύσας. Κατ' έςο/ήν αί μέλ-
λουσαι γενεαί Οέλουσιν έπαινεΐ τήν σύνεσιν του ημετέρου
Βασιλέως Γεωργίου, μεγάλην έπιμέλειαν καταβαλόντος
περί της στρατιωτικής τοΰ τότε Διαδόχου μορφώσεως.
loading ...