Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 1
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1920/0036
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΠΛΒ 1920

"Εκ&εσις των πεπραγμένων. 1

Ε Κ Θ Ε ΣIΣ
ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1920

Συνταχθείσα υπό τον γραμματέως τον Σνμβονλίον Ίαχ.Χ. Δραγστση
καϊ άναγνωσ&εΐσα εν τί} γενικτ) Σννελεύσει των Εταίρων
τί] ΙΟχι Ίανοναρίου 1021

Κύριοι, ^Εταίροι,

Άνακτησαμένης της αρχαιολογικής Εταιρείας δια
Βασιλικού Διατάγματος το κΟρος, όπερ δια τοσούτων έρ-
γων από τοσούτων έτών έκτήσατο και είσελθούσης εις τήν
ιανονικήν αύτής τροχιάν δια της τελευταίας γενικής συ-
νελεύσεως της 29ης Νοεμβρίου 1920, το εύθύς κατόπιν,
τη ο η Δεκεμβρίου 1920, εκλεγέν ΔιοικητικΌν Συμβούλιον
προβαίνει εις τήν λογοδοσίαν των πεπραγμένων κατά το
λήξαν έτος.

Και ποώτον εις μνημόσυνον των υπέρ αύτής εργα-
σθέντων αναγράφει τα ονόματα έκείνων, ους άφήρεσεν άπΌ
τοΟ μέσου ημών κατά το ετος τούτο 6 θάνατος. Πολύτι-
μοι ύποστηρικταΐ του έργου αύτής μετήλλαξαν τον βίον.
ΤοιοΟτος δ τακτικός ισόβιος εταίρος Στέφανος Στρέϊτ, δια-
πρέψας μεταξύ των νομοδιδασκάλων άπο τής Πανεπι-
στημιακής έδρας, άνελθών εις τά ανώτατα τής πολιτείας
αξιώματα, διοικήσας δ' έπι μακρόν τήν ΈΟνικήν τής
"Ελλάδος Τράπεζαν, άπό δέ τής θέσεως αύτου ταύτης πα-
ράσχων -α.σαν εύκολίαν και πα.σαν άρωγήν εις τήν ήμε-
τέραν Εταιρείαν. Ό τακτικός ισόβιος εταίρος Άναστά-
loading ...