Rocznik Historii Sztuki — 21.1995

Seite: 86
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs1995/0088
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
86

ANNA PANKIEWICZ

1. Gniezno. Katedra, Stan obecny. Plan przyziemia, 1:400

Legenda: 1 ) kruchta południowo-zachodnia; 2) kaplica Bodzanty; 3) kaplica Ko-
łudzkich; 4) kaplica św. Mikołaja; 5) kaplica Łubieńskich; filary zakreskowane -
sygnowane znakiem kamieniarskim w formie wachlarzyka

W roku 1358, kiedy to Jarosław Bogoria przyjmował w Gnieźnie Kazimierza Wielkiego, chór z ka-
plicami w obejściu był już prawdopodobnie wzniesiony6, a ukończony został zapewne do 1370 г., gdy przy-
gotowywano katedrę na przyjazd Ludwika Węgierskiego7. Korpus ukończono w latach osiemdziesiątych

pomnik. M. Kutzner, Sztuka polska późnego średniowiecza, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo - społeczeństwo
- kultura, pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1972, s. 556-557; J. Szymański, Biskupstwa polskie w wiekach średnich. Orga-
nizacja i funkcje, [w:] Kościół w Polsce, pod red. J. Kłoczowskiego, t. I: Średniowiecze, Kraków 1968, s. 164; Crossley, op.cit.,
s. 381-383, 379, 393.

6 Wg Z. Swiechowskiegow 1358 r. już ukończony. Swiechowski, Osteuropdische Architektur und Plastik..., s. 238;
B. Nowicka (Działalność kulturalna Kościoła gnieźnieńskiego..., s. 50-51) podaje, że abp Skotnicki 22 III 1350 r. ufundował
w nowym kościele katedralnym ołtarz p.w. NM. Panny i św. Stanisława (KDW III, 1293), a w 1358 r. erygował ołtarz Matki
Boskiej i św. Jana Ewangelisty w kaplicy wznoszonej „in choro ecclesie nostre Gneznensis" przez dziekana gnieźnieńskiego Jana
{KDW III, 1387) oraz ołtarz św. Marcina i św. Katarzyny Męczennicy w kaplicy ufundowanej przez scholastyka Kielczona (KDW
III, 1388); J. Zachwatowicz, Historia budowy katedry gotyckiej, [w:] Katedra Gnieźnieńska..., s. 42.

1 Kronika Janka z Czarnkowa, opr. J. Szlachtowski, [w:l Monumenta Połoniae Historica, t. II, Warszawa 1961, s. 649;
Jan Długosz, Dziejów polskich ksiąg dwanaście, XII, Kraków MDCCCLXXVI, Lib. X, s. 340; Korytkowski, op.cit.,
s. 574; Zachwatowicz, op.cit., s. 41, 52; Świechowski, op.cit., s. 238; M. Kutzner, Architektura, [w:] Dzieje Wielkopol-
ski..., s. 379; Z. Ko wal ska-Urbankową Jarosław ze Skotnik Bogoria arcybiskup gnieźnieński prawodawca i dyplomata
(zm. 1376), „Nasza Przeszłość" 63: 1985, s. 91; Świechowscy, op.cit., s. 111.
loading ...