Rocznik Historii Sztuki — 21.1995

Seite: 337
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs1995/0339
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU NAUK O SZTUCE

337

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU NAUK O SZTUCE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W LATACH 1991-1993

Komitet Nauk o Sztuce w czasie kadencji od grudnia 1990 do maja 1993 r. liczył 63 członków, repre-
zentujących następujące dyscypliny naukowe: historię sztuki (39 osób), muzykologię (9 osób), historię te-
atru (12 osób), naukę o filmie (3 osoby). W skład prezydium Komitetu wchodzili: prof. dr hab. Piotr Skubi-
szewski - przewodniczący, doc. dr hab. Jan Ostrowski - wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Zbigniew Wilski

- wiceprzewodniczący, doc. dr hab. Lidia Kuchtówna - sekretarz naukowy, prof. dr hab. Alicja Helman, prof.
dr hab. Wiesław Juszczak, prof. dr hab. Andrzej Rottermund, doc. dr hab. Jan Stęszewski i prof. dr Jerzy
Łoziński (redaktor „Rocznika Historii Sztuki").

Działalność ogólna

Komitet przedstawił opinię, zawierającą ocenę wyników badań koordynowanych przez Instytut Sztuki
PAN w latach 1986-1990, w ramach Centralnego Planu Badań Podstawowych nr 08.07 {Kultura materialna
i artystyczna Polski w aspekcie powszechnodziejowym) i 08.14 (Dokumentacja kultury materialnej i arty-
stycznej w Polsce) oraz RPDO-2 (Techniki dokumentacji i informacji w naukach o sztuce).

Komitet wyraził opinię o kandydatach na członków korespondentów PAN. Dla Komitetu Badań Nauko-
wych zaproponowano listę recenzentów oraz zgłoszono jako temat szczególnie ważny dla badań nad dziejami
kultury i sztuki - przygotowanie i opracowanie dokumentacji oraz materiałów źródłowych.

Komitet ustosunkował się do uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w sprawie nazw kierunków
studiów uniwersyteckich, która znosiła „historię sztuki", „muzykologię" i „zabytkoznawstwo", wprowadzając
na ich miejsce „nauki o sztuce". Komitet postulował przywrócenie dotychczasowego nazewnictwa. Wystąpił
również do CKK w sprawie wykazu dyscyplin naukowych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie
naukowe, wnioskując zakres „historia sztuki".

Komitet wysunął kandydatury następujących książek do Nagrody Wydziału I PAN:
-w 1991 r. - Anny Czekanowskiej - Kuklińskiej, Polish Folk Musie. Slavonic Héritage - Polish
Tradition Contemporary Trends,

- w 1992 r. - Krystyny S e с о m s к i ej, Spór o Starożytność. Problemy malarstwa w „Paralelach " Perrault
oraz Elżbiety Witkowskiej-Zaremby Musica Muris i nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej.

W roku 1993 Komitet zgłosił książkę Krystyny Secomskiej Spór o Starożytność. Problemy malar-
stwa w „Paralelach" Perrault do nagrody Fundacji Nauki Polskiej.

Zebrania naukowe

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 plenarnych zebrań naukowych, podczas których wygłoszono
następujące odczyty:

17 I 1991 - Prof. dr hab. Anna Czekanowska - Kuklińska, Do dyskusji nad pograniczem Europy: z
perspektywy badań nad muzyką słowiańską. Prof. dr hab. Wiesław Juszczak, Paleolityczny epos. Homer
i mit australijski.

21 III 1991 - Doc. dr hab. Edward Kr as i ń s к i, Salon warszawski 1967-68. Dr Waldemar Baraniewski,
Portret dekady małej stabilizacji.

17 V 1991 - Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk, Główne problemy w badaniach nad architekturą późnoba-
r okową w Polsce. Mgr Wojciech Boberski, Barokowa architektura kościołów dominikańskich na Podolu.
loading ...