Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Zwinger, Johann; Salathe, Philipp Jakob
Dispvtationem Hanc de Resvrrectione Mortvorum: I — Basileae, [1677] [VD17 16:726202F]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.18754#0013
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
slram eonfirmst Paulus, i.c.r.is.ij. GraviterFuIgentius<so
Incarnatione & Grat. CbrisiiCap. 8. Re/hrrecliocarnis ejus gratiam
tiobis & Jpiritualii & corporalis refurreclionis attribuit: ut priusjusti-
sicau,per sidem mortis & refurrecltonis Ftlii Dei}resusittaremurab
tnsidelttatis morte,quaium naturaliter ejjemus silii ir&,sicut & c<ete~
ri, tenebkmur obfiricli :& ,pofl prtmam resurreclionem, fciltcet ani-
marum , qux nobu■ mside collita eft,etiam ifta carne in qua nunc vivi-
mtts, resurgi-mtts , nunquam denub morhurt. Conf. & Ca!v. Inft /,
J.s.2s. JT.j, Quibus res crediru cst difficilis, ubi putredine con-
sumtafuerintcorpora.tandem suotempore resurre&ura esse,
miCalv.l.cit. habet,illos cum eodem simsus dirigei =~
ad immensamDei potentiam, cuisiest faciliimum S- ^S\sJ^
omnia,exnonapparentibuseaquas videntur,-s?£. =_r ^sSy^^
cere, eandem & longe facilius separata conjunger =_ pyj,^£
unire,commista lecernere, hoc est,mortua vivifican= ™
bitarecertogrande eritpiaculurn.
IV. |-_.
Naturam Resurreftionis nostrae indagabimus iu =~
Causas, Effecla & Adjuncla le&ori ob oculos ponamus =- "J_^
Causa esficiens Resurreftionis, qula opus est ad t =_ ____
terminus creatura suscitanda,&ssuita potentia es = a s\ _,
tota veneranda Trinitas, Joh.j.zi* Rom^.ij, Job.]~~
6.39. Rom.8.11. Sictamen, utspeciali ceconomi_hi<=- ~Z
defungi sic certistimum; Is enim a Deo Patre consi E-5 __
dex vivorum ac mortuorum, -(#.10.42. & 17.31. cti_
& voce Archangeliac tuba Deidescendet deCcelo, =___ ~r J
ut omnibus acdamet, sicuti Lazaro, Prodi soras ,= /~
Conf. _?ci.s. 28,29. SocinianiChristumhkconside_f V_J
strumentum modo, non ut principern ReluscitatioiE- ^
sed male, cum ipse sit 0 ctgxnyog <_£??. Aci.j, 0

v 1. ~ 10 **~
Quaenam heJc carnis Christi partes sint, quaerf. (__j
runtur Lutherani, eam Reformatos a Resuscitat'=__
excIudere.Regerimusmortucrum ResuIcitationeiE 00
'Otcu/Jlg/KB», vel _v7^eAess-jU.ssj.j adquod utraque Cbi_Tm
& DivinasicHumana, quodsuumestjConferat.QiE- ^ <§
A 3 suiir O

m
 
Annotationen