Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Sepibus, Georgius de; Kircher, Athanasius
Romani Collegii Societatis Jesu Musaeum Celeberrimum: Cujus magnum Antiquariae rei, statuarum, imaginum, picturarumque partem Ex Legato Alphonsi Donini, ... A Secretis, munificâ Liberalitate relictum ; P. Athanasius Kircherus ... novis & raris inventis locupletatum, compluriumque Principum curiosis donariis magno rerum apparatu instruxit — Amsterdam, 1678 [Cicognara, 3399]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2987#0007
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
CURIOSO LECTORI
S. T. T>.
Georgius de Sepibus.


!>(Jemadmodum infiabilis rerum bumanarumYicissitudonibdno*
I bis jirmum ^folidum & confians pollicetur, ita quoque morefuo
\omnia Yixorta cum temporefallacibus fortunte rotisfubjetla pau-
Uatim innibilum reducit, quod non duntaxat in politicarum ad-
M minislrationum fiatibus, fed & in divitiarum ingentium coacer-
^m ~\>atione, fabricarum infolentifafiu , O* Martialis potentUgran-
^M ditate fieri, Hifiorix nos docent, <sr quotidianaexperientiano-
bis luculenter demonfirat. H<zc ubifolet Kircheras attente confiderans, sjrexiguam
hajicMnsxifui non exiguo fiudio <? labore undique conquifitam fupelleclilem, parem
fortunae Yicem fubirepoJfe,penficulatius trutinans^ identidem illudruminarefolebat: Et
quse parafti cujus erunt.? <jrpaucorumfiquidem annorum experientia ex quinque nobi-
lifiimis celeberrimifque Romanx Urbis Musieis, Yidelicet EquitisQualdi, Ange-
lomi, Menedri, Stephanoni, Joannis Baptistae Romani Ordin. D. Augufi. cau-
tior fatlus didicit. H#c enim, qu<£ pretiofarum rerum reconditoria, qu<z possessores
eorum tum ad advenarum, Yirorumque literatorum ufum; tum ad jeternae urbis or-
namentum tanta cura, follicitudine, nec non tantisfumptibus erexerant; moxiiscom-*
muni fato fublatis hneredes eorum nullum antiquitatum, rarifiimarumque rerum, qui-
bus infiruebantur, rationem babentes, omnem congeriem in publicis locis fubbaflatam,
lucri, pecuniarumque aYidwres, nunc has nunc illas res pro lubitu emptorum feletlim
"Vendiderunt. Atque ne idem Authori nofiro contingeret, ne, <jr qu<£ tanto Jludio <jr la-
horeaddiYmi nominii' gloriam, <jr reip. UterarU emolumentum, congejserat, non fu-
hito una cum obitu ejus, pro Varietate temporum interirent; effati bujus documento (quaz
conservari vis, provide mature) omnia qu«e in ditlo Musseo, 'Vel d 40 annorum decur-
fu obferVatione digna, >e/ qucznaturaliumrerumarcana, T>el artficiofarum macbina-
rum antiquitatumque eruditionem concernebant, unquam demonfirata fuerant, ordine
defcripto prAo committerentur; ut ex eorundem bocpr<efenti elencbo rerum contentarum
notitia fer<e. posieritati confiaret : cum Vero is mnumeris aliis literariis occupationibus
tunc temporis qud componendis, qud imprimendis libris difientus manum applicare non
pojfet; mibi ceu omnium rerum in Mulseo comprebenfarum confcio executionis munus
ojferre non efi dedignatus : ego faneutinon ab Authore folummodo excitatus, fed &
exterorum, qui dum M.u{x\imYferent,adillius periocben quandam defcribendam in-
fiantibus precibws nonfemelfollicitatus, pofiulatis tandem cefii. Artis itaque <jr Natu-
rd ergafierium, difciplinarum Matbematicum ga^opbylacium, pbilofopbU pratlic* epi-
tomen, Musseum Kircherianum hifce, ea fide <y finceritatis candore, quo me Y-
rum Oermanum decet, pandere exordior. Vale beMVole letlor, <jr meo labore interim
fruaris.

IN-
 
Annotationen