Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Sepibus, Georgius de; Kircher, Athanasius
Romani Collegii Societatis Jesu Musaeum Celeberrimum: Cujus magnum Antiquariae rei, statuarum, imaginum, picturarumque partem Ex Legato Alphonsi Donini, ... A Secretis, munificâ Liberalitate relictum ; P. Athanasius Kircherus ... novis & raris inventis locupletatum, compluriumque Principum curiosis donariis magno rerum apparatu instruxit — Amsterdam, 1678 [Cicognara, 3399]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2987#0010
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
M u s';e.u

M

Cap. I. thoris sapientissimi mentem admireris,
qui totius cceli & terrae, tum materia-
lem tum intelle&ualem Iconem Mufiei
ifrZtio. fornicibus ac tholo, qui usque in lon-
gum extenditur, lateque in liemicy-
clum curvatur, docto penicillo expri-
mi voluit, quin & materialem ubi to-
tum laquear extensum est, in quinque
ovata spacia dividi jussit, quorumpri-

more albo , do£ta arte exsculptarumP^I'
congeriem obtinent , maxima Con-
charum ac Vasbrum fi&ilium copia,
partim ^apbdelis Urbinatis studio aesti-
mabilis, partim aliorum excellentioris
pi&urae alumnis opera preciosae suis
cornicibus conservatae visuntur. O-
mnia AlpbonfiDonnini Capitolini Sena-
tus Secretarii munifica & testamenta-

mis quatuor elementorum figuras effi- ria liberalitate donata, atque inter alia
giari , in quinto autem ccelestium antiquitate & raritate preciosam hujus

sphserarum congeriem dominiumque
exhiberi voluit. Intelle&ualem vero
in hieroglyphicis figuris antiquorum
sapientum effata, peregrinis cara&e-
ribus & simulachris eleganter distri-
buit, e cujuslibet autem ovati interval-
lo ubi arcuum fornicis lineae se interci-
dunt, ccelestem genium eo artificio
construi voluit, ut continuo motu, & a
principio artificiali se movere atque
volitare videatur. Ex his discespere-
grine, quod uti a DEO omnia in omnia
derivantur, tanquam anatura Autho-
re, sic omnia e contra ad eum referri
pulchra comparatione expressum in-
tuearis.
Postquam Author scientiamm lar-
gitorem Deum multitudinem simula-
croram summum opificem expreslit,
utpote tum divina, tum naturas lege
ecso&us humanae quoque satisfaclu-
rus legi, beneficos Meccenates, beni-
gnosque scientiarum fautores, & pa-
tronos e muneribus. eorum praestitis
laudat. XJn&t Mufiei vestibula circum
circa Austriacae domus , nostras me-
moriae , praesentisque aetatis praeclara
lumina redivivos, in vivo stipite Leo-
poldum Caesarem Augustissimum sm-
cerae mentis homagio, debitseque de-
dicationis tributo veneratur Author,
eorumque eximiam munificentiam,
vittutique tum alendae tum fovendae li-
beralem parastasin alta mente impres-
sam, emgie praesentem sibi sistit.
: Arcuatae fornicis absides 370 nu-
merosaLarvarum antiquarum ex mar-

Mtfiei supellectilem monstrant.
Succedunt hinc inde variae Regum
ac Principum Authoris Benefa&orum
atque Discipulorum effigies, aliaeque
picWae uti rarae ita omni pretio aeiti-
mabiles.
Series triginta quatuor columna-
rum, quibus singularis tum pretii, tum
sculpturae diversitate marmorum ra-
rae statuae innixae conspiciuntur. Qua-
tuor grandiores, duo vero minores obe-
lisci, e medio Mufei ambulacro exsiir-
gentes, notisque igyptiacis conspicui
splendent.
1. Duae spirales helicae tortuosis vo-
lurninibus serpentum gyros scitislime
metientes. Organum automato Tym-
pano animatum omnis generis avium
concentum ludens, & sphaericum glo-
bulum in medio aere continuo venti
impulsu vacillantem sustinens.
2. Machina Hydrostatico-magne-
tica, horas, zodiacum, planetas, &
totam cceli fabricam repraesentans,
simplicislimoque motu horas vertica-
liter siibascendentis & descendentis al~
ternatim Solis & Lunae simulacris,pet
aerem vero volitantis aviculze motu di-,
visa horarum spach sympathico motu
describunt.
3. Machina Magnetico-hydrauli-
ca horas in universb mundo exhibens
ut & horas Astronomicas, Italicas, Ba-
bylonicas & antiquas.
4. Fonticulus sphaeram capiti At-
/^twincumbentem in orbem occultis
motibusurgens.
5. Fons
 
Annotationen