Apian, Petrus  ; Amantius, Bartholomaeus  
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara Nr. 3095] [VD16 A 3086]

Seite: XCVII
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0143
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen
facsimile
ex Epitaphio,quod Mediolani iri aedc 5. Ntfzarii cst, ipcttc docct, cuius initium tase
est,FAVSTVS VI. VIR ET AVGVSTALIS. QuiinterprimosAugusta,
lesa' Decurionibus Augustalis sastus eft zc. QuoIoco& illud rsrsEndendum csty
quum dicit Faustum inter primos Augustalcs a Dccurionibus radtum else Augusta^
lem.id ego ea ratione distum puto, q>sortassis priuspotestascreandi Augustales
apud Csesares & Augustossuerit, & tunc dcmum ad Decuriones transsata. Scd hcc
ncutig in tanta vetustatisSi: erroris caligine aulim assirmarc. Illud tarnen obirer ex
classicisconstatautoribus, Decurionis eius officiiin municipiis extitissc , Quod
Roma: Senatores, eorumqscensum centum suisse milium naraum, quum Equirum
fuerit quadsggentorum, id docet Plinius Epistola ad Romanum, Iibro primo. Mihs
quidemdiu hesitanti,in mentem venit , si sortc VIVIRATVS Sacerdotiigcnus
suisset, hanc autcm coniecturam sumpli ex aliquot vetustis inscriptionibus, quarum
vna est Bergomiin a:dc diui Aicxandri, qux lta se habet. L. BL AND VS C. F»
VOT. VIVIR ET AVGVSTALIS ET FLAMINALIS SiBI ET VA*
LERIAE zc* Putoautemneminem essetammalede Iitterismcrmim,qui ignorct
Flamines diuersog: deorum di corum qui in deos relatt sunt Sacerdotcs fuisse, (juod
vero hic L. Blandus VIVIR suerit Flaminalisjam puto liqucrc huccundcm suisse
Sacerdoterm Accedit alterius Epitaphii^quod Coroi noftra artate cffossum eft srjg*
mcntum,mconieftura, cuius talis eft f inis, Ob curam intcgrc & hberaliter gcftam,
qui ob hunc honorcm sibi habitum largiti funt Trullas argcnti duas zc. At cgo
cxiftiraohas TruIIasin vsussacrorum donatas ,quibus VIVIRI Auguftalcsinla*
cris vteremur.Verum vtpresatus sum.quum in hac re tantummodo conieduris du*
car,no!im quicquam temere affirmare,vcrum hxc in medium proferrc volui, vt ftu*3
diosis ansam preberem , diligentius ca de re cogirandi. Sine controuerlia tamen Iia
quet,qualiscanqj magiftratus,autcuiuscunq? functionis hii fucrint VI.VIRi Au*
gustales,neutiquam tamen tam splendidum & clarum habitum, vt non etiaro Liber^
tinaeconditionishomincfeadhunc fucrintaditus, quod cx vctufto Epigrammatein
Monasterio S. AmbrosiiMcdioIanic6probatur,cuiustaIeeftinitium, C. GEMI^
NIVS ELEGANS VLVIR SENIOR SIBI ET GEMINIO LEANDRO
VI. VIRO SENIORI PATRONO zc. Cum autPatronus non rerte latinx
nifirefpc&uLiberti&econuerfo dicatur, Igiturex hocEpjgramatecIaium
fit Patronum & Libertum vna eadem functione VI. VIROS Scni?
orcs extitifTe» Harc funt optime Lector, qua: de VI.
VIRIS in medium aflserre voIui,non quod certi
aliquid dc iis habcrem, fcd vt vemftatis ftu*
diofis argumentum cxhiberem ac*
curatius aliquid perquircn*
di, Quod mc ipfum
tdempro virili
mca faftu»

rum
polliceor*
Interim valc &
kaec qualiacungj fint
boniconfule*

t

N
loading ...