Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Page: 12
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0016
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

D, PETRO APIANO ET BARTHOLOMEO
Amantio Mathematices in Ingold, & Poesis sacileprincipibus, earundemg»
profelToribus ibidem pub.fuis opt.amicis,&: D.apprime chans, Salu
tem inDomino perpetuam prazcatur fcoptat Io.Guilicl
mus a Loubemberg eques Sueuicus&Dominus
Arcis Vuagegg &c»
EDIT AD ME PRIDIE COLLATINVS ILLE VTRIVS*
]ue noftrum communisamicus, Iiteras ut folet plaerunq? mandatis fibi ex
equendis plenas ♦ Me solito uchementius rogans, caufis tamen fuas iri
rogando uehementiae nullisadeopatentibus. Quoniam Antiquitatum
illud nobile opus a D. Apiano,nec dum uti putabat,typisadeo excusum,
:onfummatum^elTet. Vt aliquibus loRofinicarminibus, iifdemq? pau*
culis admodum haud tamen inconcinnis plurimum^ elegantibus ullus praefigendi locus
uacaret, atq? fuperefle poflet.llla quidem ad uos quaprimu deferri curarem.
Quae tamen, nifi perquam oportune Ingolftadien * tabellarius quidam fe obtuIisset,pes
meorum aliquem mittere alias non intermifissem.Cazterum illas Antiquitatum uenerandas
reliquias,magno equidem animi noftri defyderio expe&o.Quarum hi,qui tot maria emen
(i, & nullos non totius orbis terrarum, quantumuis retrusiffimos angulos pcrfcrutati funt<
Vt perq plurimas atque innumeras ,ita perpetua certememoria ac nunqua intermoritura
laudedignas ( fiquidemuel uoluilfent uel inteHexissent) abinteritu uindicare, memoriarqj
seternae.ob qua lolu iHas esseconstitutas uidetur sacile restituere potuissent. OlimilluftriiTi»
mi,6c nobiliffimi quiq* uiri ,ad perluftrandas gentium longius hinc semotarum nationes,vi=«
sendaq? nedicam adoranda diuorummonumenta, peregreprosecstirelistis interim suis&
vxoribus&liberis ,antiquitatum preciosiirimu hunc thefaurumturpiter neglcxerunt.Quo
magis foleo, nonetiam sine dolore, illis omnium ftudioforum nomine saepenumeroirafri,
quod suis in peregrinationibus nihil obseruannt minus^ quam &cuius copia dabatur incrc
dibilis)& tamen negIexifle,reIigio maximaerat. Addecurnillisinqua principibus viris ,exo
ticain tantum arriderent.ut corporis.simul & rei familiaris sux pericula subire, in# ea sese
coniicere non uererentur. Quoril ex numero fuereparens quo^,atqj auus meus,qui Hie*
rosolymas utri<a? concefiere,Nunquamtamen ifta, quaecum pnmiscrant &sufpioenda &
adoranda demirati suerunt, quando scilicct uetustiflimarum quarumcun^rerum uestigia,
KAITA EPlZTHMATA^utrunqjpotuissentrestauraretum obferuaredesierunt. Ignauiarn
herdehominu^quos cu" peculiariter hxc curare maxime oponebat,nunqua NH AiAdcplo
ratafatiscernerelicet, Tametfi nec hic essugicntmercatoreseidc culpse obnoxii,quac2ete^
ri,qui equide ncc multo magis uacare uidentur, quanqua uel hoc ipso tolerabiliores, quod
mcrcibus folum coparandis peregrinentur.Merito itaq? omniu\qui olim ac nostra memo*
riaexnterum.tamlonginquasadieruntregiones.D.Fuggerus Raymundus}ut ingenue fa*
tear jaudandus in primis uidetur,quiquoquo modopotuit multis antiquitatibus iamiam in
tereuntibus^nec fuo opinorparuo difpcndio, quopriftina; integritati reftituerentur confu^
luit.Quo quidem mc, libetcnim arrogantiusquid pratdicare de nobis fidinec facultatibus
huicqua: in huiufmodi antiquitatibus eruendis expeti foIent,par,quia non datse. Nec toti*
dem prxclarifllmarum prouiriciaru urbes ciuitatescp, ubi immenfiflima iUaru copia paflim
repenri Iiceat,peragrauerim, quod fcilicet eam felicitatem noftra nunc temporamihi nega
ru it Tamen nulia mquaexparte eruendis qualiumcuncy antiquitatum, fiuefcripturis/iue
ahis quibushbet ueftigiis, fmmortalitatiqj umdicandis, inferiorem nec fuiflehadtenus, ncc
unqu im futurum concedam.Etenim omniafereilIa,quae olim N, homodiligentiflimus, ta
lium^ rerum cum primis ftudiofus^accurate pallatu fui aulx adpingi Iaborauerat,ea^
dcm
loading ...