Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

p


Ueintzu, ötzttM,

^tzppiektz, Röktzl^toiktz, AaräinM.

.E

?

k'Loi^Qi'r^^

Kk AiiMMMM»

vou

Zulius Reiß

162 üsupt 8 tr 3 8 8 6 162.

8

»

OMS


u>r:

M-'

Dtzluen iir Lllsil Li'eitku u. Zortsu,
6vI»r1Ä miä Va»m8t. als: Hkel-
tiwder, Lsrvitzttvn, KLliMiektzr,
Vrottir-, LüoLev-, Üaätz- wiä
8tuubtüeiitzr,

Ltztt«»- voUstüväi^ö, uuä ^vköi-ti-
^un§ tzipxtzlQtzr Ztztttimile,
vvtt8toirtz aUtzr ^Vrt,
vLML8ttz) ktzrtztrt8 Ullä t uttuntz
t'ür bettübtzrrücrtz,

IVolItzNtz vtzttätztzktzN) «61886 unä
i'Esss,

VZMs-LtzttätztzLtzN)

Lslstz- rmä r'ttzr ätz-vtztzLtzo,
8üirtinK8 tür Kewätzu- u. ÜLus-
bLltrM^8§c^en8trmäe,

0KÄ0N8 kü^.) 8M»8 Uüä klC«s8

. - Mr UtzAliZe- uvä IIMkF" ''
^kssvkvntnkkvr iu Usiusu u.
»tzMätz»-Lin8LtLtz,
vrMtzkv) »Lrtzktzuätz,
^MrWnvn, LSU««ktz)

MUMKZ

DÄWGI

WM:

Roktzl- uuä kortidr«n-8t«Lktz lu
Kuelitz, vamast, Rips, 6r6torms
uuä LlauiUa,

Vvrkan§8lotktz iu NuU', Rull uüt
LüU, IM, 2«üru u. (tuipur,
^kisekävektzn iu (todlius, Uluedo,

Uixs. lued, LlLmiUL, Oamast, . -

'ki8tzk>LLnkHru.8tzko»tzrM6rLrt, >

'kvVpLvk«, sm 8tüch kür ALurs / ' i
^immer, -

8opka- uuä Vtztt-I'tzppiektz) ad- ^

A6PL88t6,

VLnttzi8toi

ike kür Lmmtzr u. OLugs, 4'

iu MoUev, 'Utziutzü, Ooovs imä .
NarMa,

(ioeo8-, LanMa- u. LUIr-Rktttzn, ?
LnKOrL-k'HUtz) ' ^

^ utzd8tutzktz kür Limwtzr, 'krexptzv '

uuä OLu^e, -

Mek«kartzkH»ätz Kr Nsektz,

kvävrtnekv, LmerikLuiseks, ' .

Lo88kLLrtz, LiätzräLuntzN,
rULNMvn, t'tzätzrn.


8edürWn. uuä LkektzMtzNsstz)

SnnltzM^tofftz, ^88 n- kEL'

. WW'AHstzAMNE) M r ' M ,, .^^

' ^'^4 ---' i ^M' ^ -EMS- mQ

Lv^rtisuvx von vtztt-, ttLusksltsvs«- nnä LtzidvLsektz, ^


NMixslW 2si°Iil>en äsrsÄdM ik> NovoZraMw- n. jeäer doL°dis«u 8«dM.
 
Annotationen