Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Adreßbuch der Stadt Heidelberg: Adreßbuch der Stadt Heidelberg für das Jahr 1883 — Heidelberg, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2468#0255
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext




fpitr «emvi', Xeiöeldvl'g

Materialhandlung» Farbwaren ^ techn. Nrtikrl,

baetckiuben aller ^rt kllr k'ussbüäen ete.

vrossss lMUor lo

korlW-wMl, LkbrMlM Sior, >M- M MsrleiM

Vr. 2erener's ?3.t6Nl - ^NtilN6Iu1i0N,

dsVkLkrtos Llittsl xssssa 8edN»mm uvä k'suedtizslcvit.
^)ertrets^ 9es §!>rt^s^-6e4»re^n)es^so I^ei3e^öer^.

'Vw 'V'V V VVU

^Vilti. lltziälsuk

Lattler L laxWivr

35 Nauptstr. NRW2!^I22Ä8 Hauptstr. 35

L»«er iu Uvlsv-^rtlkelu »Usr ^rt,

»1s: Lerren-, V»mvu-, N»»ck- unä k»teot-8o1ker, lielse-
8LvIcv, VmdLnxtsseUvo, v»meu-, 6vlä-, ä»xä- unä 8el>ul-
L»»vUea, 6I»lärtemva, 1rlnlm»sel»so,

—o- Ovsedtrr naä Vvltrvux «1e.

tlntvrv Iieell»r»tr»88« 8o. L7.

Ugrntu^ füp Feuril-Vrrsichrrung
Mrllt vritisd Mä Iilvre»LlL1s*

«r»»SIt»ptt»1 L»rll 40.««« «««

L«»«rv« ,, S»,«W,«L4

^»Lml«» Lt»»»Iu»«» x«r 1881 „ 1«,17»,«81

M Lebensverstcherung und Ullersversorgung:

vte ^Uxvmvtnv VorsvrxaoM-^nslnII tn L«rlsral»v
Ii»p1t»Iv«r»»»»«» HlL. 81,«sv.047

^»Lrv»»!»»»!«»«», krLmte» L1»»«» „ «»«««»11?

V«r»t«8»-t«» L»»tt»1 „ 114,7»«,814

V«» »1t»It«4«r» »»»8«». V1vt4«»4«» „ »,7I«,«14

Vvr Unt»Urer8lvI»vrun88-4kt1vnx«8vU8eImÜ In LÜrtel».

Uslsv-vnNäl-VIivCnes »nt 11»kr
Wr »««« »K. üu V»4«»5»I1 »aä 8 »k. p«r 1»» «»t»«>»»4I»»»»l

p«r 8tSek »L. 8.

Vvr vsutsek. RllttLräivnstvvrstekvruasss-^nstLlt la UnmdurA.
 
Annotationen