Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
VII

.V. /M ^ .V. ^7 .V. xn .^.7/. ^ . ^..7777X ^ .V. .,2.MMW m 8. MkliM

ß FIn> I<t

».! 0?!!. U S?! ^ ^ln i H

^r,

L,

!>c^

c<k

.LOL/IÄ r»tt, tt, ', ^

Lager iil Msllinganl'r, Nosrl- nnll Kaarlst-Weinen ^

tui»«'». I>iit »u^ululutuu Itltt Nonnx-^ oin< tt '

t<.a.1tsnt«LllSn unc! 8ptt.ntsLNsn 'tVstnvn

SttMNttvtilirn nnd Liiaulpatttltln.

ttoulkU'Ilv ttvllinolliol

-i

'^>1 -^' I't'oltl'» ^t'i'tlt'u gr»tt« vcnilisol^t im I'olNjttuii', ll»f ^cnull' !»»<. >^>


2«i H-U>1»t8tNl88C tävlßl ninl 8III»«»»'«>'I»,»Its»' HlU>l't8tNI880 2«!
l'Mjtticlilt vi» N'ti ll !»880l'tic,t«'8 I.II^CI' III

Wmi. Gollt- mill 8itllkrlimren.

^Xllo «lt tiio^ ^iiell eili8< !l!a8t'lu!vli lwtteu ^l'luitutt,

Vtti KoL<1oii,V<»i'«iN»t»iii, x«ttv!o pru ntui en n< i<!nu

jiiomjit llu<! üiüi^ ittl.^<'li!!ttl.

L Lau- L Uödo1-8oItt 6inoio!

VOtt

-tzr

5» Il«ii8N<U 5

H

K

'?

Ä

§

K «'Mjilu'Illt ^il'lt iu i>!i<>» >li «liu^ I^u!> tüu^clilil^uiulon .Vlliujto», A

ä 7"'°'« ,. §

K A,ll'kitln» ,I»k N»«»ßrt»ltii«,kn. P,rl»kN- <r tti«,e,liötsr,» ß

^ i»nt< r ^»i«l, I»vri»nir zxnt» » »uil »»nllilt» ^rbvlt. A

^.-K-.oK<c»Nc.>K. c4tz. ^'oKcc^^K-cH>>^>c.Ar^ Ä- M
 
Annotationen